Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Emisja głosu 2500-s1NA2L-EG
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

B. Ciecierska-Zajdel, Trening głosu, Warszawa 2012.

D. Dąbrowska, A. Dziwińska, Emisja głosu. Wybrane zagadnienia o higienie i artykulacji, Wałbrzych 2005.

T. Karpowicz, Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa 2009.

K. Linklater, Uwolnij swój głos, Kraków 2012.

H. Mierzejewska, M. Przybysz-Piwko, Zaburzenia głosu – badanie – diagnozowanie – metody usprawniania, Warszawa 1998.

A. Mitrinowicz-Modrzejewska, Fizjologia i patologia głosu i mowy, Warszawa 1958.

A. Obrębowski (red.), Narząd głosu i jego znaczenie w komunikacji społecznej, Poznań 2008.

M. Oczkoś, Sztuka poprawnej wymowy, czyli o bełkotaniu i faflunieniu, Warszawa 2007.

B. Przybysz-Piwko (red.), Emisja głosu nauczyciela: wybrane zagadnienia, Warszawa 2006.

M. Rokitiańska, H. Laskowska, Zdrowy głos, Bydgoszcz 2003.

M. Śliwińska-Kowalska (red.), Głos narzędziem pracy. Poradnik dla nauczycieli, Łódź 1999.

B. Tarasiewicz, mówię i śpiewam świadomie, Kraków 2004.

B. Toczyska, Elementarne ćwiczenia dykcji, Gdańsk 1998.

A. Walencik-Topiłko, Głos jako narzędzie, Gdańsk 2009.

B. Werner, Głos i jego zaburzenia, Wrocław 2004.

M. Wiśniewski, Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Toruń 1998.

M. Zalesska-Kręcicka, T. Kręcicki, E. Wierzbicka, Głos i jego zaburzenia. Zagadnienia higieny i emisji głosu, Wrocław 2004.

H. Zielińska, Kształcenie głosu, Lublin 2002.

Efekty uczenia się:

Student:

- zna podstawową terminologię związaną z emisją głosu i kulturą żywego słowa,

- ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat zjawisk z poszczególnych zagadnień omawianych w ramach przedmiotu,

- wykonuje poprawnie ćwiczenia relaksacyjne, oddechowe, fonacyjne, rezonansowe, dykcyjne i wyjaśnia ich sens,

- potrafi dbać o aparat emisyjny,

- umie pracować nim bez obciążenia.

Metody i kryteria oceniania:

Bieżące przygotowanie do zajęć i aktywne uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalne trzy nieobecności).

Końcowe zaliczenie w formie testu i sprawdzianu praktycznego.

Bardzo dobry – 91-100%

Dobry plus – 81-90%

Dobry – 71-80%

Dostateczny plus – 61-70%

Dostateczny – 51-60%

Niedostateczny – 50% i mniej

Zakres tematów:

Język, jego pochodzenie i rola społeczna.

Etapy wytwarzania głosu przez człowieka: oddech, fonacja, artykulacja.

Choroby zawodowe narządu głosu.

Higiena głosu.

Techniki i ćwiczenia relaksacyjne, fonacyjne, wdechowe, wydechowe, rezonansowe, artykulacyjne w celu wykształcenia prawidłowej czynności fonacyjnej, prawidłowego toru oddechowego, właściwego używania rezonatorów.

Retoryka dawniej i dziś.

Rola poprawnej artykulacji w wygłoszeniu tekstu. Ćwiczenia artykulacyjne.

Zasady poprawnej interpretacji głosowej tekstu (frazowanie, intonacja). Środki ekspresyjne w interpretacji.

Ćwiczenia dykcyjne.

Opracowanie tekstu do wygłoszenia.

Metody dydaktyczne:

1. Podające: opis, pogadanka, wykład konwersatoryjny.

2. Eksponujące: pokaz.

2. Poszukujące: ćwiczeniowa, obserwacji, klasyczna metoda problemowa.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Elżbieta Kruszyńska 0/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Elżbieta Kruszyńska 0/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Iwona Kaproń-Charzyńska 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.