Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Business English for Management V 3600-5ZEN-EKZRZ-015E
Lektorat (LEK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

English for Business Studies (3rd Edition), Student's Book, Cambridge University Press;

Author: Ian MacKenzie

ISBN: 9780521743419

Materiały do nauki specjalistycznego języka angielskiego dostosowane do poziomu grupy, słowniki, nagrania, filmy, materiały z prasy i Internetu, zbiory ćwiczeń, gry dydaktyczne oraz materiały autorskie wykładowcy.

Metody i kryteria oceniania:

W toku nauczania student uzyskuje semestralną ocenę z lektoratu na podstawie poziomu opanowania różnych sprawności językowych.

Na końcową ocenę semestralną składają się:

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć, odrabianie zadań domowych oraz aktywność na zajęciach)

- śródsemestralne pisemne testy kontrolne obejmujące sprawdzenie opanowanych przez studenta zagadnień

- wypowiedzi ustne

Oprócz uczestnictwa w zajęciach, warunkiem osiągnięcia efektów uczenia się na danym poziomie jest również praca indywidualna studenta.

Kurs języka angielskiego kończy się egzaminem pisemnym sprawdzającym umiejętność słuchania, czytania ze zrozumieniem i znajomości słownictwa i kolokacji. - W01, W02, W03, U01, U03

Szczegółowe metody i kryteria oceniania obowiązujące u poszczególnych prowadzących zajęć zostaną przedstawione na zajęciach na początku danego etapu nauki.

Zakres tematów:

I semestr:

Unit 9: Logistcs

Unit 10: Quality

Unit 14: Banking

Debata

II semestr:

Unit 20: Market Structure and Competition

Unit 21: Takeovers

Unit 25: Efficiency and Employment

Metody dydaktyczne:

Metoda kognitywno- komunikacyjna – z zastosowaniem rożnych mediów oraz urozmaiconych form pracy studenta

Metody eksponujące (drama, inscenizacja, pokaz, symulacja)

Metody podające (opis, opowiadanie, pogadanka)

Metody poszukujące (ćwiczeniowa, giełda pomysłów, projektu)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
5401 co drugi piątek (parzyste), 11:20 - 12:50, Uniwersyteckie Centrum Języków Obcych, sala s. 13
Barbara Kuczyńska 19/ szczegóły
5402 co drugi wtorek (nieparzyste), 11:20 - 12:50, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (Collegium Jana Pawła II), sala 30A
Joanna Ososińska-Ciechomska 18/ szczegóły
5403 co drugi wtorek (parzyste), 11:20 - 12:50, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (Collegium Jana Pawła II), sala 30A
Joanna Ososińska-Ciechomska 21/ szczegóły
5404 co drugi piątek (nieparzyste), 11:20 - 12:50, Uniwersyteckie Centrum Języków Obcych, sala s. 19
Ewa Kowalska 20/ szczegóły
5405 co drugi piątek (parzyste), 11:20 - 12:50, Uniwersyteckie Centrum Języków Obcych, sala s. 19
Ewa Kowalska 21/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)