Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Język łaciński I 3600-1ZLA-OGOLN-030Z
Lektorat (LEK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Efekty uczenia się:

WIEDZA

Po zakończeniu cyklu kształcenia student:

W01: zna podstawy gramatyki języka łacińskiego i technikę przekładu w zakresie umożliwiającym analizę i tłumaczenie tekstów łacińskich,

W02: posiada określony zasób słownictwa,

W03: ma podstawową wiedzę o inskrypcjach rzymskich,

W04: wykazuje się znajomością łacińskich sentencji, zwrotów i wyrażeń, szczególnie terminów i zwrotów związanych z kierunkiem studiów.

UMIEJĘTNOŚCI

Po zakończeniu cyklu kształcenia student:

U01: potrafi przetłumaczyć prozaiczny tekst łaciński oraz proste inskrypcje rzymskie zawierające najczęściej stosowane skróty

- K_U09

U02: dostrzega związki leksykalne między łaciną a językiem polskim i nowożytnymi językami obcymi

- K_U09

U03: rozumie i poprawnie stosuje powiedzenia i zwroty starożytnych Rzymian funkcjonujące we współczesnych językach i kulturze europejskiej

- K_U09

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Po zakończeniu cyklu kształcenia student:

K01: rozumie potrzebę dalszego, samodzielnego kształcenia się w zakresie zarówno fleksji jak i leksyki łacińskiej w celu właściwego tłumaczenia i rozumienia tekstów;

K02: ma świadomość wpływu kultury starożytnej Grecji i Rzymu na kształtowanie się i rozwój współczesnych języków i kultury europejskiej

- K_K06

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
101 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala s. 17
Małgorzata Skórcz 10/12 szczegóły
102 każdy wtorek, 11:15 - 12:45, sala s. 17
Małgorzata Skórcz 7/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Uniwersyteckie Centrum Języków Obcych
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)