Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Psychofizjologia Widzenia 1401-PWI-2Z-Sj
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Arnheim, R. (2011). Myślenie wzrokowe, Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria

Baltrušaitis, J. (2009). Anamorfozy albo Thaumaturgus opticus, Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria

Demidow, W. (1989). Patrzeć i widzieć, Warszawa: Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych NOT–SIGMA

Deręgowski, J.B. (1990). Oko i obraz. Studium psychologiczne, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Didkowska B. (2015). Rysunek dziecka w wieku od 3 do 12 lat a język wizualny nowych mediów, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK

Frutiger, A. (2003). Człowiek i jego znaki, Warszawa: Wydawnictwo Do/Optima

Goethe, J.W. (1981). Wybór pism estetycznych, rozdział: Nauka o barwie (289-324), Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Gombrich, E.H. (1981). Sztuka i złudzenie, Warszawa: PIW

Gombrich, E.H. (2009). Zmysł porządku. O psychologii sztuki dekoracyjnej, Kraków: UNIVERSITAS

Gombrich, E.H. (2011).Pisma o sztuce i kulturze. Wybór i opracowanie Richard Woodfield, Kraków: UNIVERSITAS

Hopfinger M. (2003). Doświadczenia audiowizualne. O mediach w kulturze współczesnej. Warszawa: Wydawnictwo Sic!

Hornung, D. (2009). Kolor. Kurs dla artystów i projektantów, Kraków: UNIVERSITAS

Kandyński, W. (1989). Punkt linia a płaszczyzna. Przyczynek do analizy elementów malarskich, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy

Kandyński, W. (1996). O duchowości w sztuce, Łódź: Państwowa Galeria Sztuki w Łodzi

Mirzoeff N. (2016). Jak zobaczyć świat, Kraków: Wydawnictwo Karakter

Pastuszak, W. (2000). Barwa w grafice komputerowej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Strzemiński, W. (1974). Teoria widzenia, Kraków: Wydawnictwo Literackie

Strzemiński, W. (2006). Wybór pism estetycznych, Kraków: UNIVERSITAS

Strony internetowe:

http://www.michaelbach.de/ot/

www.sapdesignguild.org/.../index1.html

http://www.ritsumei.ac.jp/~akitaoka/index-e.html

http://www.grand-illusions.com/

http://www.brl.ntt.co.jp/IllusionForum/menu-e.html

http://www.visual-media.be/

http://www.ritsumei.ac.jp/~akitaoka/index-e.html

Efekty uczenia się:

identyczne jak w części A

Metody i kryteria oceniania:

identyczne jak w części A

Zakres tematów:

Podstawy anatomiczne i fizjologiczne procesu percepcji

Teorie spostrzegania

Jedności spostrzeżeniowe

Stałości spostrzeżeniowe

Czynniki psych. i kult. wpływające na odbiór informacji wzrokowej

Złudzenia optyczne i układy biało czarne wywołujące wrażenie ruchu i barwy

Przestrzeń, percepcja przestrzeni w otoczeniu i w dziele sztuki.

Światło w otoczeniu; światło i iluzja światła w dziele sztuki.

Barwa: podstawowe pojęcia. Relatywizm barwny. Kontrast równoczesny, brzegowy, następczy, migotanie, zjawisko van Bezolda, asymilacja barw – różne jej odmiany

Linia – pojęcie; linia w otoczeniu i w dziele sztuki.

Ruch i iluzja ruchu w dziełach sztuki. Dynamika jako jakość wizualna istniejąca w rzeczywistości i w realizacjach plastycznych.

Bryła, struktury przestrzenne, instalacje.

Faktura, tekstura –rodzaje faktur, iluzje faktury.

Układ, kompozycja w przestrzeni i na płaszczyźnie.

Metody dydaktyczne:

identyczne jak w części A

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Dominika Łowkajtis 8/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)