Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Problemy formy plastycznej 1402-PFP-2Zka-S1
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

identyczna jak w części A

Efekty uczenia się:

Identyczne jak w części A

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- aktywność: U1, U5, K2

- ocena śródsemestralnych prac: U1,U2,U3,U4,U5

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie obecności na zajęciach, aktywnego udziału, zaangażowania. Oceniane są teksty i schematy analizy formalnej dzieł sztuki wskazujące na poziom rozumienia omawianych zagadnień. Student/studentka wykonują prace za pomocą materiałów udostępnianych przez prowadzącą.

ndst – 0-50 pkt (poniżej 50 %)

dst- 51-60 pkt (51-60 %)

dst plus- 61-70 pkt (61-70 %)

db- 71-80 pkt (71-80 %)

db plus- 81-90 pkt (81-90 %)

bdb- 91-100 pkt (91-100 %)

Zakres tematów:

- Analiza formalna dzieła sztuki: wprowadzenie.

- Analiza formalna wybranych dzieł sztuki.

- Analiza sposobów przedstawiania iluzji światła w dziełach sztuki

- Analiza sposobów wykorzystania światła w sztuce współczesnej

- Analiza barwy w dziełach sztuki

- Analiza linii w dziełach sztuki

- Analiza sposobów przedstawiania iluzji ruchu w dziełach sztuki

- Analiza sposobów przedstawiania iluzji bryły w dziełach sztuki

- Analiza układów przestrzennych, instalacji artystycznych w sztuce współczesnej

- Analiza sposobów stosowania faktury i jej iluzji w dziełach sztuki

- Analiza układów i schematów kompozycyjnych w dziełach sztuki

- Relacje między formą plastyczną a treścią dzieła sztuki

- Analiza formalna wybranego dzieła sztuki

Metody dydaktyczne:

identyczne jak w części A

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi czwartek (nieparzyste), 8:00 - 11:15, sala 101
Bernadeta Didkowska 10/11 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Sztuk Pięknych - Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa (Sienkiewicza 30/32)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)