Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Problemy formy plastycznej 1402-PFP-2Zka-S1
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

identyczne jak w części A

Efekty uczenia się:

identyczne jak w części A

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

egzamin ustny

Wykład: zaliczenie na ocenę na podstawie egzaminu ustnego związanego z prezentacją analizy formalnej wybranego dzieła sztuki (W1,W2,W3,W4, U1,U2,U3,U5, K1,K3,K4)

ndst – 0-50 pkt (poniżej 50 %)

dst- 51-60 pkt (51-60 %)

dst plus- 61-70 pkt (61-70 %)

db- 71-80 pkt (71-80 %)

db plus- 81-90 pkt (81-90 %)

bdb- 91-100 pkt (91-100 %)

Zakres tematów:

- Wprowadzenie do teorii formy.

- Sposoby przedstawiania wybranych tematów dzieł sztuki w różnych okresach historycznych.

- Przestrzeń, percepcja przestrzeni w otoczeniu i w dziele sztuki.

- Światło w otoczeniu; światło i iluzja światła w dziele sztuki.

- Barwa: podstawowe pojęcia. Barwa jako medium malarskie, barwa w mediach elektronicznych.

- Linia – pojęcie; linia w otoczeniu i w dziele sztuki.

- Ruch i iluzja ruchu w dziełach sztuki. Dynamika jako jakość wizualna istniejąca w rzeczywistości i w realizacjach plastycznych.

- Bryła, struktury przestrzenne, instalacje.

- Faktura, tekstura –rodzaje faktur, iluzje faktury.

- Układ, kompozycja; zasady budowania kompozycji w przestrzeni i na płaszczyźnie.

- Alternatywność formy w ujęciu Heinricha Wölfflina.

- Forma jako pochodna procesu historycznego.

- Konsekwencje formalne zapisu analogowego i cyfrowego

- Wpływ nowych mediów na aktywność plastyczną młodego pokolenia

Metody dydaktyczne:

identyczne jak w części A

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi czwartek (parzyste), 8:00 - 11:15, sala 101
Bernadeta Didkowska 10/11 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Sztuk Pięknych - Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa (Sienkiewicza 30/32)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)