Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Kierunkowe seminarium dyplomowe 1401-SemDyp-AW-5L-SJ
Pracownia (PRC) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 75
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

jak wyżej

Efekty uczenia się:

W1 Realizując projekt dyplomowy, wykazuje zrozumienie zależności pomiędzy dyspozycją wnętrz a ich funkcją w architekturze dawnej lub współczesnej (K_W05)

W2 Ma szczegółową wiedzę z obszaru nauki i sztuki, niezbędną do formułowania i rozwiązywania zadań w zakresie klasycznych dyscyplin artystycznych oraz do formułowania i rozwiązywania złożonych zagadnień projektowych, którą integruje w celu realizacji projektu dyplomowego – aranżacji / adaptacji wnętrz i in. przestrzeni (K_W12, K_W13)

W3 dysponuje wiedzą na temat związków między poszczególnymi dyscyplinami sztuk wizualnych, wykorzystując je w procesie projektowania swojej pracy dyplomowej (K_W14)

W4 posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie sposobów plastycznego analizowania przestrzeni jako kontekstu dla własnej realizacji artystycznej w ramach pracy dyplomowej (K_W17)

U1 na poziomie zaawansowanym wykazuje się kreatywnością i wyobraźnią przestrzenną w rozwiązywaniu złożonych zagadnień formalnych podczas projektowania swojej pracy dyplomowej (K_U10)

U2 Potrafi rozpoznawać i posługiwać się unikatowymi, tradycyjnymi i nowymi technikami i technologiami z dziedziny sztuk wizualnych (K_U12)

U3 Potrafi zastosować wiedzę pochodzącą z obserwacji oraz wiedzę o technikach i technologiach artystycznych do realizacji zadania dyplomowego (K_U14)

U4 Potrafi zastosować wiedzę z zakresu konstrukcji, infrastruktury, technologii, materiałoznawstwa i technik oświetleniowych oraz prawa budowlanego przy realizacji projektu dyplomowego (K_U15)

U5 Na wysokim poziomie samodzielności realizuje własne koncepcje projektowe, świadomie posługując się właściwymi narzędziami warsztatu artystycznego i środkami formalnymi (K_U16)

U6 Umie podejmować samodzielne decyzje odnośnie do projektowania i realizacji swej pracy projektowo-artystycznej (K_U17)

U7 Wykorzystując różne techniki, potrafi przygotować dokumentację wizualną swego projektu dyplomowego (K_U20)

U8 Świadomie dobiera i wykorzystuje różne metody i techniki odwzorowania na płaszczyźnie analizowanych form przestrzennych, krzywizn i powierzchni, którymi posługuje się przy realizacji i prezentacji projektu dyplomowego (K_U21)

K1 posiada świadomość poziomu swoich umiejętności warsztatowych, rozumie potrzebę ciągłego ich doskonalenia (K_K01)

K2 potrafi pracować indywidualnie nad własną koncepcją artystyczną, a także aktywnie uczestniczyć w pracy zespołowej, rozumiejąc wynikający z charakteru tej pracy podział ról i zadań (K_K07)

K3 potrafi realizować własne koncepcje artystyczne za pomocą wizualnego języka, komunikatywnego dla odbiorcy (K_K08)

K4 jest zdolny do samodzielnego integrowania nabytej wiedzy oraz podejmowania w zorganizowany sposób nowych kompleksowych działań, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji (K_K09

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie semestru letniego dopuszcza do publicznej obrony dyplomu magisterskiego

Na ocenę pracy dyplomowej składa się:

 jakość projektowa pracy,

 oryginalność koncepcji,

 umiejętność samodzielnego pozyskiwania niezbędnych informacji,

 umiejętność formułowania i prezentacji założeń,

 sposób podania pracy dyplomowej.

Zakres tematów:

jak wyżej

Metody dydaktyczne:

indywidualne korekty i omówienia dostosowane do specyfiki projektu dyplomowego

Metody dydaktyczne podające:

pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

projektu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 12:00 - 16:00, Wydział Sztuk Pięknych - Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa (Sienkiewicza 30/32), sala 112A
Marcin Podskarbi 6/8 szczegóły
2 każdy wtorek, 9:00 - 13:00, Wydział Sztuk Pięknych - Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa (Szosa Bydgoska 50/56), sala 16
Tsutomu Nozaki 2/8 szczegóły
3 każda środa, 15:45 - 19:30, Wydział Sztuk Pięknych - Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa (Szosa Bydgoska 50/56), sala 18
Grzegorz Maślewski, Aleksandra Truchel 8/8 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)