Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Liternictwo 1402-LIT-2L-SJ
Pracownia (PRC) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

- Władysław Semkowicz – Paleografia łacińska

- Aleksander Gieysztor – Zarys dziejów pisma łacińskiego

- Tibor Szanto – Pismo i styl

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student:

- poznaje główne etapy ewolucji pisma łacińskiego,

- poznaje podstawowe zagadnienia z zakresu budowy litery i kompozycji literniczej,

Umiejętności

Student:

- rozpoznaje różne rodzaje krojów pism,

- posługuje się różnymi krojami pisma wykorzystując różnorodne narzędzia,

- komponuje układy literniczo-graficzne,

Inne kompetencje

Student:

- wzbogaca wyobraźnię i umiejętności zawodowe,

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wykonanych prac domowych, analiza i omówienie krytyczne z autorami w trakcie ćwiczeń i na zakończenie semestru. Na ocenę w notacji punktowej składają się takie elementy jak: frekwencja i aktywność studenta na zajęciach, oryginalność koncepcji i umiejętność spełniania założeń tematycznych, biegłość techniczna, umiejętne użycie materiałów i narzędzi a przede wszystkim jakość estetyczna zrealizowanych prac.

Zakres tematów:

3 semestr

- alfabet łaciński - historia pisma,

- antykwa klasyczna, majuskuła - budowa litery, proporcje i stosunki grubości elementów litery, światła międzyliterowe, litera konstruowana, narzędziowa, jedno- i dwuelementowa,

- antykwa klasyczna, minuskuła - historia i rozwój, litera narzędziowa, jedno- i dwuelementowa,

- pisma renesansowe,

4 semestr

- kopia dokumentu literniczego

Metody dydaktyczne:

Zajęcia są prowadzone w oparciu o metodę indywidualizowania procesu nauczania a podstawową formą ich realizacji są ćwiczenia poprzedzane omówieniem tematów, prezentacją prac i oraz wspólną analizą zadań. Podczas realizacji prac przeprowadzane są indywidualne korekty pod kątem spełniania określonych założeń tematycznych, problemów technicznych oraz ich jakości estetycznej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 14:45 - 16:15, sala ZKPiS-parter-01
Stanisław Kośmiński 5/7 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Sztuk Pięknych - Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa (Sienkiewicza 30/32)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)