Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wybrane zagadnienia z dokumentacji ewidencyjnej i historyczno-konserwatorskiej 1402-WZDE-1L-K-S2
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

W sem. zimowym - zaliczenie na podstawie opracowania Karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków; Dokumentacji fotograficznej zabytku oraz skróconego opisu zabytku.

W sem. letnim - opracowanie dokumentacji konserwatorskiej zabytkowej stolarki architektonicznej lub meblarskiego wyposażenia wnętrza (rysunek inwentaryzacyjny, mapa zniszczeń, opis konstrukcyjny i formalny, stan zachowania, mapa zniszczeń, wytyczne konserwatorskie).

Zakres tematów:

I semestr

1. Wprowadzenie: rodzaje dokumentacji, definicja dokumentacji ewidencyjnej i konserwatorskiej; podstawy prawne; cele wykonywania poszczególnych rodzajów dokumentacji

2. Historia kształtowania się służb konserwatorskich w Prusach w XIX w., pod kątem inwentaryzacji i dokumentacji zabytków; Historia kształtowania się służb konserwatorskich na terenie zaboru austriackiego, pod kątem inwentaryzacji i dokumentacji zabytków; Historia kształtowania się służb konserwatorskich na terenie zaboru rosyjskiego, pod kątem inwentaryzacji i dokumentacji zabytków

3. Historia kształtowania się służb konserwatorskich w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym, pod kątem inwentaryzacji i dokumentacji zabytków; Służby konserwatorskie, inwentaryzacja i dokumentacja zabytków w Polsce powojennej;

4. Służby konserwatorskie, inwentaryzacja i dokumentacja zabytków w Polsce powojennej;

5-6 Szczegółowe omówienie rodzajów dokumentacji ewidencyjnej, pod względem merytorycznym i technicznym:- karta adresowa- „zielona” karta- Karta Ewidencyjna Zabytków Architektury i Budownictwa (jednego obiektu, zespołu, założenia urbanistycznego)- Gminna Ewidencja Zabytków- Wojewódzka Ewidencja Zabytków- Karta Ewidencyjna Zabytków Ruchomych- Ewidencja cmentarzy- Dokumentacja ogrodów i parków; studium historyczno-urbanistyczne miasta

7. Omówienie zasad dokumentacji fotograficznej - forma ćwiczeniowa; Inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa - omówienie pod względem formalnym

8-9. Opis zabytku architektury wg schematu opracowanego na potrzeby GEZ (Gminna Ewidencja Zabytków); pracy w urzędach konserwatorskich - ćwiczenia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej: architektura murowana (różne typy budowli); budownictwo drewniane (różne typy budowli); ruina

10-11. Ocena stanu zachowania zabytku, formułowanie wytycznych konserwatorskich na potrzeby różnych typów dokumentacji - ćwiczenia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, ćwiczenia terenowe.

12-13.Dokumentacja historyczno-konserwatorska zabytku; Dokumentacja przebiegu prac konserwatorskich dla zabytku architektury

14. Praktyczne aspekty organizacji pracy, oceny nakładu środków i czasu do wykonania dokumentacji ewidencyjnych i konserwatorskich, wybrane problemy konstrukcji umowy o dzieło

II semestr

Zapoznanie ze schematem dokumentacji konserwatorskiej i wybranymi problemami metodologii jej tworzenia.

Powtórka z zakresu meblarskich złączy i stanu zachowania oraz przyczyn zniszczeń.

Ćwiczenia terenowe indywidualne (konsultowane zdalnie z prowadzącym) - opracowanie dokumentacji historyczno-konserwatorskiej (inwentaryzacja, rozpoznanie konstrukcji, stanu zachowania, przyczyn zniszczeń, wykonanie mapy zniszczeń, opracowanie wniosków konserwatorskich i wytycznych) na przykładzie stolarki architektonicznej i meblarskiego wyposażenia wnętrz.

Dokumentacja konsultowana z prowadzącym w sposób zdalny.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi czwartek (nieparzyste), 8:00 - 9:30, sala 102
Karolina Zimna-Kawecka 6/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Sztuk Pięknych - Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa (Sienkiewicza 30/32)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)