Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy pedagogiki 1202-H-PPG-S1
Wykład (WYK) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

I Podstawy

1. Kwieciński Z., Śliwerski B., Pedagogika, tom 1, s. 21-34 (Podstawowe pojęcia w pedagogice oraz związek pedagogiki z innymi naukami).

2.https://www.dbc.wroc.pl/Content/15404/PDF/TEORETYCZNE%20PODSTAWY%20WYCHOWAN._.pdf. - s. 7-25)

II Przestrzeń szkoły - jako przedmiot namysłu

3. Nalaskowski A., Przestrzenie i miejsca szkoły (Z TEJ LEKTURY NIE BĘDZIE PYTAŃ NA EGZAMINIE).

-Przestrzeń edukacyjna jako przedmiot naukowego namysłu - znajomość dokonań badawczych kluczowych, wspomnianych w książce autorów (rozdział 1).

-Fałdy przestrzeni szkolnej, dzielnice szkoły, rodzaje przestrzeni (publiczna, prywatna, intymna - przykłady), przestrzeń infantylizująca, szkoła w przestrzeni fotografii.

-Płeć przestrzeni.

-Szkoła w przestrzeni metafor.

III Zagadnienia pedeutologiczne

4. Kwieciński Z., Pedagogie postu. Preteksty, konteksty, podteksty, Kraków 2012.

a) 30 grzechów głównych w kształceniu nauczycieli, s. 145.

b) Zmienić kształcenie nauczycieli, s. 155.

c) I cóż po pedagogu w zbójeckich czasach, s. 99.

d) Praca w szkole jako złudzenie, s. 229.

IV Projekty naukowe Instytutu Badań Edukacyjnych - codzienność szkolna i edukacyjna wartość dodana

5. https://www.ibe.edu.pl/pl/projekty-zakonczone/edukacyjna-wartosc-dodana - raport z badań „(ko)warianty efektywności nauczania: https://www.ibe.edu.pl/pl/projekty-zakonczone/edukacyjna-wartosc-dodana.

V Klasycy pedagogiki

6. Sośnicki K., Istota i cele wychowania, Warszawa 1966, s. 13-17 (Przedmiot i podmiot wychowania, Cele wychowania) oraz s. 78-96 (Środowiska wychowawcze i środowisko kulturowe, dobra kulturowe i ich geneza, stałość i zmienność kultury, szkoła i kultura).

VI Zdrowie psychiczne uczniów i nauczycieli - profilaktyka

7. https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/phocadownload/pracownie/seria_profilaktyka_Zapobieganie_samobojstwom_dzieci_i_mlodziezy.pdf

8. Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2020, (pdf na stronie MEN) - Link: https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczenstwo-fizyczne-i-cyfrowe-uczniow--poradnik-men

VII Edukacja alternatywna oraz innowacje edukacyjne

9. Wykład Profesora Bogusława Śliwerskiego https://www.youtube.com/watch?v=JOprEEev_xQ

10. http://pedagogika.uwb.edu.pl/files/file/PDF/PUBLIKACJE/Innowacje.pdf

(Innowacje edukacyjne; definicja, przykłady, charakter innowacji)

11. https://dziecisawazne.pl/jesli-szkola-publiczna-wybor-szkol-alternatywnych-polsce/

(przykłady najpopularniejszych w Polsce szkół alternatywnych)

VIII Kondycja szkół wyższych

12. Szulakiewicz W. (red.), Świat idei edukacyjnych" - część II - Dylematy edukacji uniwersyteckiej, s. 39-75. 

-Borowicz R., Etatyzacja, presja społecznego popytu, konkurencyjność

(zjawisko upowszechnienia edukacji wyższej oraz konsekwencje tego procesu)

IX Przemoc symboliczna i ukryty program:

13. http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWM8-0029-0019

(definicja przemocy symbolicznej oraz ukrytego programu plus przykłady)

14. Kwieciński Z., Pedagogie postu..., Ukryta przemoc jako podstawa racjonalności funkcjonowania szkoły, s. 203.

X Podstawy diagnozy pedagogicznej

15. Tomaszewska Alina, Diagnoza pedagogiczna z elementami terapii, Szczecin 2011.

-Podstawowe pojęcia

-Prawidłowości rozwoju człowieka, teoria rozwoju Erika Eriksona

-Diagnoza sytuacji szkolnej dziecka

-Zaburzenia zachowania

-Diagnoza sytuacji rodzinnej dziecka

XI Rozwój - podstawowe problemy definicje, fakty

16. Szczurek Boruta Alina, Zadania rozwojowe młodzieży i edukacyjne warunki ich wypełniania w środowiskach zróżnicowanych kulturowo i gospodarczo, Katowice 2007.

https://core.ac.uk/download/pdf/270093752.pdf

Zadania rozwojowe (rozdział 1)

Stan realizacji zadań rozwojowych adolescentów (rozdział 5)

LITERATURA ZALECANA/DODATKOWA:

1. Sośnicki K., Istota i cele wychowania, dowolne wydanie.

2. Schulz R. (wybór), Antropologiczne podstawy wychowania, Żak, Warszawa 1996.

3. Schulz R., Wykłady z pedagogiki ogólnej t.1, Wydawnictwo UMK, Toruń 2003.

4. Schulz R., Wykłady z pedagogiki ogólnej t.2, Wydawnictwo UMK, Toruń 2007.

5. Ingarden R., Książeczka o człowieku, Wyd. Literackie, Kraków 2003.

6. Kwieciński Z., Śliwerski Z. (red. nauk.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, T. 1, PWN, Warszawa 2005

7. Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 2, PWN, Warszawa, 2004.

8. Hejnicka-Bezwińska T., Pedagogika ogólna. Dyskursy o statusie naukowym i dydaktycznym, Bydgoszcz 2011.

9. Witkowski L., Przełom dwoistości w pedagogice ogólnej. Historia, teoria, krytyka, Kraków 2013.

10. Rubacha K.,Konceptualizacja przedmiotu badań pedagogiki, Kraków 2008.

Kron F.W., Pedagogika, kluczowe pojęcia, Sopot 2012.

11. Dejna D., Amisze. Fenomen wychowania endemicznego, Toruń 2012.

12. Dejna D., Nalaskowski F., Publiczni i niepubliczni - przełom, Toruń 2013.

13. Janowski A., (2007), Pedagogika praktyczna, Warszawa

14. Pietrasiński Z. (2008): Ekspansja pięknych umysłów, Warszawa

15. Kupisiewicz Cz., Z dziejów teorii i praktyki wychowania. Podręcznik akademicki, (2012), Rozdział 15, s. 277-290. 

(Założenia ideologiczne i przedstawiciele najnowszych nurtów współczesnej myśli o wychowaniu: pedagogika pozytywistyczna, egzystencjalna, krytyczna, antyautorytarna i postmodernistyczna).

16. Szulakiewicz W. (red.), Świat idei edukacyjnych" - część II - Dylematy edukacji uniwersyteckiej, s. 39-75. 

-Borowicz R., Etatyzacja, presja społecznego popytu, konkurencyjność.

-Brzeziński J., Funkcja i rola współczesnego uniwersytetu.

-Kwieciński Z., Dewiacyjne zmiany w środowisku akademickim - systemowe, instytucjonalne, środowiskowe i indywidualne.

17. LINK DO SKRYPTU: https://www.dbc.wroc.pl/Content/15404/PDF/TEORETYCZNE%20PODSTAWY%20WYCHOWAN._.pdf. - s. 7-25)

18. Hejnicka-Bezwińska T., Pedagogika ogólna - Słownik kategorii pojęciowych, s. 457-518.

19. Nalaskowski A., Widnokręgi edukacji.

-Znajomość historycznych i społeczno-kulturowych kontekstów poszczególnych esejów.

-Umiejętność sformułowania głównych tez poszczególnych tekstów oraz wskazania wniosków z nich płynących.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia kończą się pisemnym egzaminem.

Na egzaminie obowiązuje znajomość treści wykładów oraz treści literatury.

Wymagany próg na ocenę dostateczną: 51-60%,

Wymagany próg na ocenę dostateczną: 51-60%,

61-70% - dostateczny plus,

71-80% - dobry,

81-90% - dobry plus,

91-100% - bardzo dobry.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 11:30 - 14:00, sala 388
Dagna Dejna 30/36 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych - Instytut Nauk Pedagogicznych (Lwowska 1)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)