Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zajęcia fakultatywne: Socjologiczne studium kobiecości, narodzin i opieki położniczej 1700-KII-ZF-SOCKOB
Wykład (WYK) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: 15
Literatura:

Literatura podstawowa:

Kotowska- Wójcik O. A., Luty- Michalak M. (red.), Kobieta w przestrzeni publicznej, Dialog- praktyka- nauka, Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne. Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca

Chmielowska D, Grabowska B., Machud- Mendecka E., Być kobietą w Oriencie, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2001.

Efekty uczenia się:

Student

W1: Rozróżnia socjologiczne aspekty kobiecości oraz problematykę tożsamości osobowej i społecznej kobiety,

W2: Charakteryzuje rolę kobiety w tradycyjnych i nowoczesnych społeczeństwach

W3: Wymienia tradycyjne i współczesne zwyczaje związane z narodzinami

W4: Opisuje problemy współczesnej opieki położniczej w odniesieniu do społecznych oczekiwań kobiet

Student:

U1: Potrafi w sposób precyzyjny i spójny przedstawiać argumenty na rzecz humanizacji narodzin i opieki położniczej

U2: Analizuje zjawisko kobiecości w nowoczesnym społeczeństwie i jego trudności

U3: Potrafi ocenić zjawisko medykalizacji kobiecości, narodzin i opieki położniczej

Student

K1: Jest świadomy osobistej odpowiedzialności za relacje społeczne

K2: Ma świadomość konieczności korzystania z reguł komunikacji społecznej w pracy z pacjentami i w zespole terapeutycznym

Metody i kryteria oceniania:

Recenzje filmów dokumentalnych W1- W4, U1-U3

Praca pisemna na wybrany temat W2, U2

Notatka z wykładów

Kryteria

liczba punktów

>60 pkt. zaliczenie

Zakres tematów:

1. Problemy z definiowaniem fenomenu kobiecości. Wartość kobiecości. Kobiecość w różnych fazach życia. Czy trudno być kobietą w nowoczesnym społeczeństwie?

2. Charakterystyka roli społecznej kobiety i jej miejsca w zbiorowościach tradycyjnych i nowoczesnych społeczeństwach. Czy mamy do czynienia z kryzysem kobiecości i męskości?

3. Narodziny i systemy opieki położniczej w różnych kulturach. Podobieństwa i różnice

4. Medykalizacja kobiecości, narodzin i opieki położniczej. Czego oczekują kobiety?

6. Trudna kobiecość, trudne macierzyństwo. Gdzie szukać wsparcia?

7. Kobiece ruchy społeczne. Kobieta kobiecie

8. Różne reprezentacje kobiecości. Kobiecość jako różnorodność

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, konwersatoryjny, studium przypadku, metoda fotojęzyka, analiza filmu dokumentalnego

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Urszula Domańska 27/100 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)