Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne zagadnienia krytyki artystycznej 1402-WZKA-1Z-KA-S2
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

J.Banasiak, Rewolucjoniści są zmęczeni. Wybór tekstów 2006-2008, Kraków 2008,

J. Berger, O patrzeniu, tłum. S. Sikora, Warszawa 1999 (wybór),

K. Czerni, Rezerwat sztuki : tropami artystów polskich XX wieku, Kraków 2000,

A. D’Alleva, Metody i teorie historii sztuki, tłum. E. J. Jedlińscy, Kraków 2008,

A.C. Danto, Świat sztuki. Pisma z filozofii sztuki, tłum. L. Sosnowski, Kraków 2006,

J.M. Daszkiewicz, Malarstwo młodych 1980- 1990. Nowe tendencje, Warszawa 1990,

H. Foster, Powrót Realnego. Awangarda u schyłku XX wieku, tłum. M. Borowski, M. Sugiera, Kraków 2012,

M. Fried, Sztuka i przedmiotowość, tłum. M. Ślifriz, „Arteon” 2008, nr 1,

(red.) M. Geron, J. Malinowski, Dzieje krytyki artystycznej i myśli o sztuce. Materiały z konferencji naukowej, Toruń, 13-15 VI 2007, Warszawa 2009 (wybór),

Ł. Gorczyca, M. Kaczyński, Raster. Macie swoich krytyków. Antologia tekstów, Warszawa 2009,

C. Greenberg, Obrona modernizmu. Wybór esejów, red. G. Dziamski, tłum. M. Śpik- Dziamska, Kraków 2006 (wybór),

D. Hopkins, After Modern Art 1945-2000, Oxford, New York, 2000,

A. Kępińska, Nowa sztuka. Sztuka polska w latach 1945 – 1978, Warszawa 1981,

M. Kitowska-Łysiak, Ślady. Szkice o sztuce polskiej po 1945 roku, Lublin 1999,

I. Kowalczyk, Ciało i władza : polska sztuka krytyczna lat 90., Warszawa 2002,

B. Kowalska, Polska awangarda malarska 1945-1980 : szanse i mity, Warszawa 1988,

R. Krauss, Oryginalnosć awangardy, tłum. M. Szuba, Gdańsk 2012 (wybór),

(Ed.) A. Lymberopoulou, P. Bracewell-Homer, J. Robinson, Art & Visual Culture. A Reader, London 2012 (wybór),

A. Markowska, Definiowanie sztuki – objaśnianie świata. O pojmowaniu sztuki w PRL-u, Katowice 2003,

A. Markowska, Dwa przełomy. Sztuka polska po 1955 i 1989 roku, Toruń 2012,

A. Markowska, Komedia sublimacji. Granica współczesności a etos rzeczywistości w sztuce amerykańskiej, Warszawa 2010,

K. Pijarski, Archeologia modernizmu: kwestia specyfiki medium, „Dyskurs" nr 15, s.24-50,

P. Piotrowski, Agorafilia. Sztuka i demokracja w postkomunistycznej Europie, Poznań 2010,

P. Piotrowski, Dekada: o syndromie lat siedemdziesiątych, kulturze artystycznej, krytyce, sztuce – wybiórczo i subiektywnie, Poznań 1991,

P. Piotrowski, W cieniu Duchampa. Notatki nowojorskie, Poznań 1996,

P. Piotrowski Sztuka według polityki. Od Melancholii do Pasji, Kraków 2007,

P. Piotrowski, Znaczenia modernizmu. W stronę sztuki polskiej po 1945 roku, Poznań 1999,

M. Porębski, Krytycy i sztuka, Kraków 2004,

M. Porębski, Pożegnanie z krytyką, Kraków - Wrocław 1983

H. Rosenberg, The Anxious Object. Art Today and Its Audience, N. York, Toronto, 1969,

H. Rosenberg, Artworks and Packages, N. York 1971,

A. Rottenberg, Przeciąg. Teksty o polskiej sztuce lat 80, Warszawa 2009,

A. Rottenberg, Sztuka w Polsce 1945-2005, Warszawa 2007,

K. Sienkiewicz, Zatańczą ci, co drżeli. Polska sztuka krytyczna, Warszawa 2014,

L. Steinberg, Other Criteria. Confrontations with Twentieth-Century Art, Chicago-London 2007,

S. Thornton, Siedem dni w świecie sztuki, tłum. M. Kuliś, Warszawa 2011 (wybór),

A. Wojciechowski, Czas smutku, czas nadziei. Sztuka niezależna lat osiemdziesiątych, Warszawa 1992,

A. Wojciechowski, Polskie malarstwo współczesne : kierunki, programy, dzieła, Warszawa 1977,

J. Woźniakowski, Słowa i obrazy : sztuka, myśl o sztuce, kultura artystyczna, Kraków 2011,

oraz wybrane publikacje z pism:

„Sztuka”, „Art & Business”, „Znak”, „Magazyn Sztuki”, „Format”, „Arteon”, „Artluk”, „Szum” oraz „October” „Artforum” i „Artreview”.

Efekty uczenia się:

Identyczna jak w części A

Metody i kryteria oceniania:

Identyczne jak w części A

Zakres tematów:

- Polska sztuka i krytyka artystyczna w okresie powojennym w latach 1944-1949 po doświadczeniu wojny i wobec gwałtownych przemian społecznych i politycznych.

-Socrealizm (1949-1954). Zadania sztuki i funkcje krytyki artystycznej. Instytucjonalna krytyka władz (Włodzimierz Sokorski, Jakub Berman i inni).

-Odwilż i wystawa w Arsenale 1955 roku. Krytyka wobec ugruntowującego się realnego socjalizmu. Rola tygodnika „Współczesność”, „Przeglądu Artystycznego”, Mieczysław Porębski, Aleksander Wojciechowski, , Jerzy Stajuda, Andrzej Osęka.

-„Polska ideoza” (Andrzej Turowski), czyli niepisana umowa władz ze środowiskami artystycznymi. Stagnacja polskiej sztuki w latach 60. i 70. i postawy krytyki artystycznej. „Pożegnanie z krytyką” Mieczysława Porębskiego.

-Przełom lat 80. Karnawał „Solidarności” i różnorodne postawy artystyczne. Relacje sztuki i Kościoła. Reakcje i opinie krytyki artystycznej: polemika „Znaku” (Krystyna Czerni, Anda Rottenberg, Janusz Bogucki, Mieczysław Porębski i inni, a także wystawy Janusza Boguckiego i Ryszarda Ziarkiewicza.

-Polska krytyka artystyczna lat 90.: tendencje i postawy: Łukasz Gorczyca, Michał Kamiński, Dorota Jarecka, Piotr Piotrowski, Izabela Kowalczyk, Magdalena Ujma. Polemika „Znaku” pod hasłem urwaliśmy się na wolność i co dalej? Spory światopoglądowe.

-Aktualna krytyka artystyczna w Polsce: charakterystyka czasopism („Obieg”, „Arteon”, „Szum”, „Dwutygodnik”: tendencje i podziały światopoglądowe.

Metody dydaktyczne:

Identyczne jak w części A

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.