Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Eksploracja danych 2751-BN-S1-3-ED
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

Wiedza:

W3. Ma wiedzę na temat dostępnego oprogramowania służącego do eksploracji danych. (K_W21)

Umiejętności:

U1. Potrafi znaleźć potrzebne dane w zbiorach danych ogólnie dostępnych, umie pobrać dane i poddać je analizie.(K_U14)

U2. Umie zaproponować odpowiednie algorytmy eksploracji danych do konkretnego zagadnienia, w tym klasyfikacji, grupowania, szacowania i budowania reguł, oraz wyselekcjonować z ich użyciem najlepszy model. (K_U19)

U3. Umie posługiwać się w stopniu podstawowym przynajmniej jednym programem do eksploracji danych. (K_U19)

U4. Potrafi przygotować raport z wynikami swoich analiz. (K_U17)

Kompetencje społeczne:

K1. Potrafi sformułować problem eksploracji danych

w zakresie bezpieczeństwa w sposób zrozumiały zarówno dla osób, z którymi współpracuje w tym obszarze, jak i ekspertów analityków. (K_K02)

K2. Potrafi poddać krytycznej ocenie dane pozyskane do badania bezpieczeństwa narodowego. (K_K07)

K3. Potrafi czerpać wiedzę z danych i na tej podstawie formułować propozycje rozwiązania sytuacji problemowych. (K_K13)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena części laboratoryjnej będzie wystawiona na podstawie obecności na zajęciach, testów i wykonanych analiz, sprawdzających efekty W3, U1-U4 i K1-K3.

Zakres tematów:

1. Otwarte zbiory danych.

2. Wstępna obróbka danych.

3. Metody wizualizacji danych.

4. Eksploracyjna analiza danych.

5. Klasyfikacja. Algorytm k najbliższych sąsiadów.

6. Ocena jakości modelu.

7. Klasyfikacja metodą drzew decyzyjnych.

8. Sieci neuronowe.

9 i 10. Regresja liniowa.

11. Analiza skupień. Metoda k średnich.

12. Hierarchiczna analiza skupień.

13. Dwustopniowa analiza skupień.

14. Analiza koszykowa.

15. Studium przypadku.

Metody dydaktyczne:

Metoda laboratoryjna, pokaz, studium przypadku.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Goroncy 0/16 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Mateusz Topolewski 0/16 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.