Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zarządzanie ryzykiem 1100-12-E21-EM-ZaRyz
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

S. Nahotko, Ryzyko ekonomiczne w działalności gospodarczej, TNOiK, Bydgoszcz 1997;

M. Łuczak, Ryzyko i kryzys w zarządzaniu przedsiębiorstwem, WSE, Warszawa 2003

T.T. Kaczmarek, Ryzyko i zarządzanie ryzykiem, Difin, Warszawa 2005

oraz

Berliński L., Projektowanie i ocena strategii innowacyjnych, OPO, Bydgoszcz 2003

Capiga M., H. Ogrodnik, Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa, banku i zakładu ubezpieczeń, AE, Katowice 2007

Chong Y, Brown E., Zarządzanie ryzykiem projektu, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001

Fierla A (red), Ryzyko w działalności przedsiębiorstw. Wybrane aspekty,SGH w Warszawie, Warszawa 2009

Grzybowski W., Ryzyko i sukcesy, UMCS, Lublin 1996

Krawiec F., Zarządzanie projektem innowacyjnym produktu i usługi, Difin, Warszawa 2000

Kulty J., Ryzyko, niepewność i konflikt w działalności gospodarczej, AE, Kraków 1995

Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, PWN, Warszawa 2001

Efekty uczenia się:

student umie interpretować dane ekonomiczne wykorzystywane w modelach ograniczających ryzyko (K_U08)

Metody i kryteria oceniania:

Tak jak w informacjach o przedmiocie (niezależnie od cyklu)

Zakres tematów:

Niepewność i ryzyko w gospodarce rynkowej

-typy niepewności i ryzyka;

-statystyczne miary ryzyka;

-ogólne metody zarządzania ryzykiem (metoda opisowa, katalog czynników ryzyka, analiza profilowa, systemy wczesnego ostrzegania, metoda wyrównywania ryzyka);

-metody ilościowe zarządzania ryzykiem (metody zarządzania strategicznego, metody finansowe, metody badań operacyjnych, metody statystyczne);

-modele zarządzania ryzykiem (model ogólny, model IM, model analityczno-kontrolny, model NRP, model klasyczny, model rozszerzony)

Systemy ekonomiczno-polityczne a ryzyko; Przedsiębiorstwo a ryzyko i niepewność (zintegrowane zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie);

Strategie konkurencji a ryzyko (warunki powodzenia strategii konkurencji);

Nowe tendencje i kierunki badań nad ryzykiem

Metody dydaktyczne:

Wykłady konwersacyjny – prezentacje teoretyczne (różnego rodzaju przykłady i metody zarządzania ryzykiem), stanowią punkt wyjścia do samodzielnego studiowania literatury obowiązkowej i uzupełniającej.

Na ćwiczeniach przedstawione analizy przypadków (case studies) tworzą ramy dyskusji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
2 co druga środa (parzyste), 11:20 - 12:50, sala 128
Sławomir Plaskacz 15/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (Collegium Jana Pawła II)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)