Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Historia stosunków międzynarodowych 2751-SM-S1-1-HSM
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Batowski H., Między dwiema wojnami. Zarys historii dyplomatycznej 1919-1945, Kraków 2001.

Briggs A., Clavin P., Europa dwóch stuleci 1789-1989, Wrocław-Warszawa-Kraków 2000.

Carr E. H., The twenty years' crisis 1919-1939 : an introduction to the study of international relations, London 1981.

Czubiński A., Historia powszechna XX wieku, Poznań 2006.

Dobrzycki W., Historia stosunków międzynarodowych 1815-1945, Warszawa 2003.

Kennedy P., Mocarstwa świata: narodziny, rozkwit, upadek. Przemiany gospodarcze i konflikty zbrojne w latach 1500-2000, Warszawa 1994.

Kissinger H., Dyplomacja, Warszawa 1996.

Kizwalter T., Historia powszechna. Wiek XIX., Warszawa 2007.

Wandycz P., PAX Europea. Dzieje systemów międzynarodowych w Europie 1815-1914, Kraków 2003.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest:

1. Aktywność na zajęciach, udział w dyskusji.

2. Obecność na zajęciach (dopuszczalny limit dwóch nieobecności).

3. Przygotowanie przez studenta wystąpienia na wybrany przez niego temat.

Zakres tematów:

1. Kongres wiedeński – geneza, przebieg, postanowienia.

2. Funkcjonowanie systemu wiedeńskiego w latach 1815 – 1848 (Święte Przymierze, sytuacja w Rosji, Francji, Grecji i Belgii).

3. Wiosna Ludów w Europie.

4. Wojna krymska i jej wpływ na stosunki międzynarodowe.

5. Zjednoczenie Włoch.

6. Zjednoczenie Niemiec.

7. Polityka zagraniczna USA w I połowie XIX w. (doktryna Monroe).

8. Wojna secesyjna.

9. Formowanie się sojuszy na przełomie XIX i XX w. (sojusz trzech cesarzy, Trójprzymierze, Trójporozumienie).

10. Kwestia turecka i bałkańska na przełomie XIX i XX w.

11. Geneza i przebieg I wojny światowej.

12. Powstanie panamerykanizmu.

13. USA wobec I wojny światowej.

14. Konferencja pokojowa w Paryżu 1918-1919.

15. Traktat wersalski i pozostałe traktaty kończące I wojnę światową.

16. Funkcjonowanie systemu wersalskiego.

17. Liga Narodów – powstanie, funkcjonowanie, znaczenie. System mandatowy.

18. USA wobec traktatu wersalskiego i Ligi Narodów. Konferencja waszyngtońska.

19. Niemcy – sytuacja wewnętrzna i polityka zagraniczna w latach 1918 – 1939.

20. Traktat w Rapallo.

21. Traktat w Locarno.

22. Pakt Brianda – Kellogga.

23. Konferencja rozbrojeniowa w Genewie.

24. Wpływ wielkiego kryzysu ekonomicznego na polityczne stosunki międzynarodowe.

25. Pakty i sojusze europejskie w latach 30-ych XX w. (pakt wschodni, pakt polsko – radziecki, deklaracja polsko – niemiecka, Mała Ententa, Pakt Czterech).

26. Formowanie się osi Berlin – Rzym – Tokio.

27. Anschluss Austrii.

28. Konferencja w Monachium.

29. Stosunki polsko – niemieckie w II połowie lat 30-ych XX w.

30. Geneza i wybuch II wojny światowej.

31. Agresje radzieckie i niemieckie 1939 – 1940.

32. Pakt Trzech.

33. USA wobec II wojny światowej.

34. Kształtowanie się i funkcjonowanie koalicji antyhitlerowskiej 1941-1944.

35. Konferencje międzynarodowe: moskiewska, teherańska, jałtańska, poczdamska.

36. ONZ – geneza i powstanie.

37. Dyplomacja II wojny światowej.

Metody dydaktyczne:

- ćwiczeniowa

- klasyczna metoda problemowa

- referatu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, sala 310
Elżbieta Alabrudzińska 24/25 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15, sala 201
Elżbieta Alabrudzińska 23/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)