Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Historia stosunków międzynarodowych 2751-SM-S1-1-HSM
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa: Batowski H., Między dwiema wojnami. Zarys historii dyplomatycznej 1919-1945, Kraków 2001; Briggs A., Clavin P., Europa dwóch stuleci 1789-1989, Wrocław-Warszawa-Kraków 2000; Czubiński A., Historia powszechna XX wieku, Poznań 2006; Dobrzycki W., Historia stosunków międzynarodowych 1815-1945, Warszawa 2003; Kennedy P., Mocarstwa świata: narodziny, rozkwit, upadek. Przemiany gospodarcze i konflikty zbrojne w latach 1500-2000, Warszawa 1994; Kissinger H., Dyplomacja, Warszawa 1996; Kizwalter T., Historia powszechna. Wiek XIX., Warszawa 2007; Wandycz P., PAX Europea. Dzieje systemów międzynarodowych w Europie 1815-1914, Kraków 2003.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy:

Student zna najważniejsze wydarzenia historyczne, które wpłynęły na kształt współczesnych stosunków międzynarodowych.

Ma uporządkowaną wiedzę o zjawiskach historycznych w skali międzynarodowej.

Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu historii stosunków międzynarodowych.

W zakresie umiejętności:

Wykrywa i analizuje zależności między wydarzeniami historycznymi a procesami zachodzącymi w stosunkach międzynarodowych.

Rozumie i analizuje następstwa przeobrażeń zachodzących w poszczególnych okresach historycznych.

W zakresie kompetencji społecznych:

Student ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny

Wykład problemowy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 310
Elżbieta Alabrudzińska 47/65 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)