Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do geopolityki 2751-SM-S1-3-WG
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

Leszek Moczulski,

Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni, Warszawa 1999

Leszek Moczulski, Narodziny Międzymorza, Bellona, Warszawa 2008

Potęgometria, red, Mirosaw Suek, ECAG, t. I i II, 2015

Zbigniew Brzeziński, The Grand Chessboard. American Primacy and Its Geostrategic Imperatives (1997) Wielka szachownica. Główne cele polityki amerykańskiej, „Świat Książki”, Warszawa 1998, tłum. Tomasz Wyżyński.

Roman Bäcker, Międzywojenny eurazjatyzm. Od intelektualnej kontrakulturacji do totalitaryzmu?, Wydawnictwo Ibidem, Łódź 2000, s. 266.

Przegląd Geopolityczny

Literatura uzupełniająca:

Roman Bäcker, Ekstremizm jako kategoria politologiczna w: Piotr Borowiec, Robert Kłosowicz, Paweł Ścigaj (red.), Odmiany współczesnej nauki o polityce, t. I, Kraków 2014, ss. 377-382

Roman Bäcker, Eurazjatyzm a konserwatywna rewolucja w: Raźny Anna (red.), Idee konserwatywne w Rosji, Wyd. UJ, Kraków 2010 [wyd. XI 20-,

Roman Bäcker, Modele polityki sowieckiej wobec mniejszości narodowych w: B. Dziemidok-Olszewska, W. Sokół, T. Bichta (red.), W kręgu nauki o państwie, prawie i polityce. Księga dedykowana Profesorowi Markowi Żmigrodzkiemu, Innovatio Press, Lublin 2012, ss. 593-604

Leszek Sykulski, Geopolityka. Słownik terminologiczny, PWN, Warszawa 2009.

Zbigniew Lach, Julian Skrzyp, Geopolityka i geostrategia, Wydawnictwo AON, Warszawa 2007

Andrzej Maśnica: Świat kolisty i zwycięstwo w historii Sir Halforda Mackindera. Stańczyk 1/ 1995, s. 24-38

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny dotyczący analizy casusów przy użyciu poznanej siatki kategorii i typologii oceniający poziom opanowania efektów kształcenia wymienionych powyżej. Pytanie egzaminacyjne będą dotyczyły również poziomu umiejętności przestudiowania jednej dowolnie wybranej książki z zakresu geopolityki.

Zakres tematów:

1. Refleksja geopolityczna do końca XIX wieku

2. Halford Mackinder i pozostali klasyczni twórcy geopolityki

3. Eurazjatyzm międzywojenny

4. Doktryna MAD, koncepcje Zbigniewa Brzezińskiego i Henry'ego Kissingera

5. Teorie imperialne

6. Metropolie a terytoria podporządkowane

7. Neoeurazjatyzm Aleksandra Dugina

8. Koncepcja Aleksandra Panarina i współczesna myśl geopolityczna Rosji, w tym geopolityka Kaukazu

9. Koncepcja międzymorza i polskie współczesne koncepcje geopolityczne

10. Geopolityka czasu wojen hybrydowych

11. Mierzenie potęgi mocarstw

12. Casus USA

13. Casus Rosji

14. Casus Chin

15. Problem mocarstwowości Polski

16. Czy wybuchnie III wojna światowa?

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 310
Roman Bäcker 17/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.