Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Ekonomia rozwoju 2751-SM-S2-1-ER
Wykład (WYK) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

R. Piasecki (red.), Ekonomia rozwoju, PWE, Warszawa 2011.

Literatura pomocnicza:

Z. Kozak: Ekonomia zacofania i rozwoju, „Monografie i Opracowania”, nr 471, SGH, Warszawa 2001

Efekty uczenia się:

Student powinien znać rozumieć dorobek współczesnej ekonomii w zakresie rozpoznawania przyczyn i przejawów zacofania ekonomiczno-społecznego; działań mających na celu przezwyciężenie ubóstwa i przyspieszenie rozwoju krajów słabo rozwiniętych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z egzaminu na podstawie testu wyboru

Zakres tematów:

Geneza i kierunki ewolucji ekonomii rozwoju.

Tradycyjne teorie i mierniki zacofania (niedorozwoju).

Podstawowe cechy struktury gospodarek krajów zacofanych gospodarczo.

Ekonomiczne przyczyny dysproporcji w rozwoju ekonomicznym poszczególnych krajów.

Międzynarodowe przepływy czynników produkcji i ich rola w rozwoju poszczególnych obszarów globalnej gospodarki.

Paradygmat niedoboru kapitału.

Teoria zależności krajów peryferii od centrum gospodarki światowej.

Koncepcje stabilizacji, programy dostosowań strukturalnych.

Nowe paradygmaty rozwoju w kontekście roli instytucji, kapitału ludzkiego, techniki oraz uwarunkowań środowiska naturalnego.

Przezwyciężenie ubóstwa jako problem globalny – Milenijne Cele Rozwoju.

Metody dydaktyczne:

Tradycyjny wykład wzbogacony o analizy przypadków oraz prezentacje multimedialne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 301
Piotr Siemiątkowski, Magdalena Redo 13/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)