Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Integracja europejska 2751-PL-S1-3-IE
Wykład (WYK) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. K. A. Wojtaszczyk (red.) integracja europejska, Warszawa 2011 (rozdziały I, II, IV, V i VI)

2. Maliszewska-Nienartowicz J., System instytucjonalny i prawny Unii Europejskiej, Toruń 2010

3. Ahlt M., Szpunar M., Prawo europejskie, wyd. 5, Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca:

1. Borkowski P. J., Polityczne teorie integracji międzynarodowej, Warszawa 2007

2. Łastawski, Historia integracji europejskiej, Toruń 2006

3. Barcz J., Kawecka-Wyrzykowska E., Michałowska-Gorywoda K. Integracja europejska, Kraków, 2007

4. Marszałek A., Integracja europejska, Warszawa 2004

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1: ma ogólną wiedzę na temat koncepcji i etapów integracji europejskiej - K_W04

W2: zna podstawowe instytucje Unii Europejskiej, sposób ich organizacji oraz ich kompetencje - K_W15

W3: wie, jakie akty prawne są wydawane w Unii Europejskiej - K_W15

Umiejętności:

U1: potrafi wskazać na zakres działania Unii Europejskiej, w tym wymienić jej podstawowe polityki - K_U01

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny (opisowy lub test) - W1, W2 i W3, U1

Zakres tematów:

Bloki tematyczne

I. Zagadnienia teoretyczne związane z integracją (2 wykłady)

1. Pojęcie integracji europejskiej

2. Przesłanki, motywy i koncepcje integracji europejskiej

3. Formy (etapy) w rozwoju integracji europejskiej

II. Instytucje, organy i agendy Unii Europejskiej (5 wykładów)

III System prawny UE - zasady i źródła prawa UE, tworzenie prawa UE (5 wykładów)

IV. Rynek wewnętrzny oraz obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (3 wykłady)

Metody dydaktyczne:

wykład organizacyjno-informacyjny,

wykład problemowy z postawieniem podstawowych tez i elementami dyskusji

prezentacja multimedialna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Radosław Potorski 0/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.