Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Chór Akademicki 4000-CHOR
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://chor.umk.pl
Liczba godzin: 90
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

• Hymny:

Gaude Mater Polonia – opr. T. Klonowski (4-gł. mieszany)

Gaudeamus igitur – opr. K. Sikorski (4-gł. mieszany)

Polski Hymn Narodowy - opr. K. Sikorski (4-gł. mieszany)

• Formy wokalno-instrumentalne realizowane przez Chór Akademicki:

(G. Faure - Requiem d-moll,J. Rutter - Requiem)

• Repertuar na Święto Uniwersytetu 18 II 2020 r.

• pieśni a cappella

Efekty uczenia się:

W1: Ma wiedzę z zakresu wykonawstwa repertuaru wokalnego i wokalno-instrumentalnego poszczególnych epok

W2: Charakteryzuje cechy muzyki współczesnej w stopniu podstawowym

U1: Wykorzystuje praktycznie zrozumienie wzajemnych relacji zachodzących pomiędzy rodzajem stosowanej w danym dziele ekspresji artystycznej a niesionym przez niego przekazem

U2: Analizuje utwory wokalne a cappella o wielogłosowej fakturze polifonicznej i homofonicznej

K1: Ma świadomość współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role

K2: Posiada predyspozycje krytycznej oceny swojej pracy podczas realizacji projektów i zadań praktycznych

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) a w szczególności:

• systematyczne i aktywne uczestnictwo w próbach Chóru Akademickiego

• obowiązkowy, czynny udział w koncertach publicznych Chóru Akademickiego organizowanych przez Uczelnię

• udział w koncertach Chóru Akademickiego na festiwalach lub konkursach muzycznych

• znajomość aktualnie opracowywanego w semestrze repertuaru pieśni i form wokalno -instrumentalnych

Kryteria oceniania: Zaliczenie na podstawie obecności i aktywności na zajęciach

Zaliczenie semestru zimowego - udział w Koncercie na Święto Uniwersytetu w dniu 18 lutego

Zaliczenie semestru letniego - udział w koncercie Chóru (maj/czerwiec)

zaliczenie z ocena po każdym semestrze

Zakres tematów:

Repertuar chóralny dla chórów mieszanych i jednorodnych;

- a cappella

- wokalno-instrumentalny

Utwory z zakresu literatury chóralnej - religijnej, świeckiej (ludowej i rozrywkowej) od muzyki dawnej do współczesności

Formy muzyki chóralnej takie jak: pieśń, motet, madrygał, psalm, chorał, chóry operowe, msza, kantata i inne (kompozytorów polskich i obcych)

Metody dydaktyczne:

krytyczna ocena i analiza, analiza materiałów nutowych, obserwacja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Arkadiusz Kaczyński 10/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)