Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wartości i ich znaczenie w życiu społecznym i politycznym 2751-MON-WZSP
Wykład monograficzny (MON) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=1595#section-0
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: 30 godzin na platformie MS Teams

kod zespołu: nne1n9d
link do kanału: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aqZjyzelz5n4RnmmZfEwXLZFN9xfH_pBDOHqGn-XpMLA1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=e87246d3-8406-4b00-bac8-36b957769f99&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324
Literatura:

Selected books and articles:

1. W.Arts, L. Halman (2004), European Values at the Turn of the Millenium, Leiden- Boston.

2. S. Lucarelli & I. Manners (red.) (2006)Values and Principles in European Union Foreign Policy, Routledge.

3. J. Richardson (2002), The European Union in the World — A Community of Values, Fordham International Law Journal, 26,1: 12-35.

4. R. Kołatek (2018), The principle of human dignity in the primary and secondary legislation of the European Union, Zeszyty Prawnicze, 2(58): 29–44.

5. S. Fredman (2016), Substantive equality revisited, International Journal of Constitutional Law, 14, 3: 712–738.

6. F. Hendriks (2010), Vital Democracy A Theory of Democracy in Action, Oxford Univeristy Press.

7. A. Magen, L. Pech (2018), The rule of law and the European Union [in:] Handbook on the rule of law, eds. Ch. May, A. Winchester, Edward Elgar Publishing, pp. 235-256.

8. S. D. Scott (2011), The European Union and Human Rights after the Treaty of Lisbon, Human Rights Law Review, 11, 4: 645-682.

9. K. Nicolaidis, J. Viehoff (2015) Social justice in the European Union: the puzzles of solidarity, reciprocity and choice [in:] Europe’s Justice Deficit?, eds. D. Kochenov, G.de Búrca, A. Williams, Hart Publishing, pp.277-294.

10. Gabriel N. Toggenburg (2008), The Debate on European Values and the Case of Cultural Diversity, Minorities Research, 2: 109-129.

Efekty uczenia się:

W1: ma uporządkowaną wiedzę o procesach globalizacji i regionalizacji w zakresie zagadnień omawianych na zajęciach, dotyczących wartości - K_W04 (SM II stopień)

W2: zna główne prawa oraz wolności uregulowane w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Karcie Praw Podstawowych UE i ich możliwe ograniczenia

W3: zna różne formy dyskryminacji, definicje i elementy demokracji oraz rządów prawa

W4: wyjaśnia znaczenie takich koncepcji, jak sprawiedliwość społeczna, tolerancja i różnorodność kulturowa

U1: wyszukuje, ocenia i przetwarza informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych oraz interpretuje je z punktu widzenia życia politycznego i społecznego - K_U01 (SM II stopień)

U2: potrafi interpretować postanowienia podstawowych aktów prawnych dotyczące wartości

K1 - krytycznie ocenia posiadaną wiedzę i jest gotowy do podjęcia nowych wyzwań - K_K03 (SM II stopień)

Metody i kryteria oceniania:

obecność i aktywność na zajęciach - U1, U2, K1

test końcowy (30 punktów) - W1,W2, W3, W4

Zakres tematów:

1. Znaczenie, kategorie i funkcje wartości. Ich rola w życiu politycznym i społecznym - 2 godz.

2. Proces kształtowania się wspólnych europejskich wartości i ich promowanie w relacjach międzynarodowych - 2 godz.

3. Godność ludzka (omówienie zagadnień dotyczących kary śmierci, eutanazji, przeszczepów organów oraz klonowania ludzi) - 4 godz.

4. Wolności w dokumentach organizacji międzynarodowych, przykłady najważniejszych wolności - 2 godz.

5. Równość (jej najważniejsze formy, regulacje europejskie) - 2 godz.

6. Demokracja (definicja, formy itd) - 3 godz.

7. Rządy prawa (elementy, rządy prawa w UE i problem ich przestrzegania)- 3 godz.

8. Ochrona praw człowieka (standardy międzynarodowe i europejskie)- 4 godz.

9. Ochrona praw osób należących do mniejszości - 2 godz.

10. Sprawiedliwość społeczna i solidarność - 3 godz.

11. Tolerancja i różnorodność kulturowa - 3 godz.

Metody dydaktyczne:

1. metody podające związane z przyswajaniem wiedzy (zapamiętywaniem) - prezentacje Power Point lub artykuły do ​​przeczytania przed spotkaniem lub po jego zakończeniu

2. metoda studium przypadku

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, (sala nieznana)
Justyna Maliszewska-Nienartowicz 30/65 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)