Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawowe wiadomości z gramatyki języka polskiego z elementami kultury języka: składnia 2500-JPJ2P-2-GS
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: 15 h
Literatura:

Literatura podstawowa:

R. Grzegorczykowa, 1996, Wykłady z polskiej składni, Warszawa.

Z. Klemensiewicz, 1963, Zarys składni polskiej, Warszawa (lub wyd. następne).

A. Nagórko, Zarys gramatyki polskiej, Warszawa 1998 (rozdział Składnia).

Z. Saloni, M. Świdziński, Składnia współczesnego języka polskiego, wyd. 4. zmienione, Warszawa 1998.

Literatura uzupełniająca:

D. Buttler, 1976, Innowacje składniowe współczesnej polszczyzny, Warszawa.

Gramatyka opisowa. Materiały do ćwiczeń. Seria druga. Opracowania, skrypt UW, pod red. D. Kopcińskiej, wyd. 3. rozszerzone, Warszawa 1996, rozdz. Składnia, s. 164-216, oraz Aneksy, s. 227-253 i 295-324.

Encyklopedia języka polskiego (EJP), 1994, red. S. Urbańczyk, Wrocław (wybrane hasła z fonetyki i morfologii);

H. Jadacka, 2005, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Jak w podstawowych informacjach o przedmiocie.

Metody i kryteria oceniania:

Jak w podstawowych informacjach o przedmiocie.

Zakres tematów:

1.Podstawowe pojęcia składniowe: wypowiedzenie – zdanie – równoważnik zdania; typologia zdań na podstawie kryteriów strukturalnych i semantycznych. (2 godz.)

2. Typy związków składniowych – relacje linearne, strukturalne i semantyczne. Cel badań składniowych w ujęciu tradycyjnym (Klemensiewicza – związki współrzędne w opozycji do podrzędnych zgody, rządu lub przynależności) (2 godz.);

3. Cel badań składniowych na gruncie nowszych teorii lingwistycznych (strukturalizmu i generatywizmu) – pojęcie „akomodacji syntaktycznej” oraz „konotacji składniowej” (2 godz.);

4. Przegląd najważniejszych funkcji członów zdań pojedynczych – orzeczenia, podmioty, dopełnienia, okoliczniki, przydawki – ich typy i sposoby składniowej realizacji, związki z elementami kontekstu (4 godz.);

5. Typologia zdań złożonych – ich podstawowe typy (3 godz.);

6. Składniowa motywacja wybranych kodyfikacji interpunkcyjnych (2 godz.).

Metody dydaktyczne:

Jak w podstawowych informacjach o przedmiocie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Marek Wiśniewski 17/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)