Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Dydaktyka języka 2500-JPJ2P-2-DJ
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: 20 godzin
Literatura:

Jak w podstawowych informacjach o przedmiocie.

Efekty uczenia się:

Jak w podstawowych informacjach o przedmiocie.

Metody i kryteria oceniania:

Jak w podstawowych informacjach o przedmiocie.

Zakres tematów:

1) Nauka o języku a nauka języka – różnice w nauczaniu języka w podejściu polonistycznym i glottodydaktycznym. Zalety i wady obu podejść. Dobre praktyki w nauczaniu języka.

(2 godziny)

2) Kształcenie językowe w programach nauczania języka polskiego w szkole podstawowej i średniej. Typy ćwiczeń zawartych w podręcznikach i materiałach dydaktycznych oraz ich funkcje. (2 godziny)

3) Typy metod i form nauczania wiedzy o języku i języka, ich zalety i wady; podejście indukcyjne a dedukcyjne (4 godziny)

4) Język edukacji szkolnej - sposoby formułowania poleceń oraz idea prostej polszczyzny w edukacji szkolnej. Ćwiczenia polegające na upraszczaniu tekstu lektur (2 godziny)

5) Sposoby integrowanie nauki języka z nauką literatury i kultury. Ćwiczenia związane z wykorzystywaniem tekstów kultury do nauki języka. (2 godziny)

6) Identyfikacja i korekta błędów językowych w pracach pisemnych i wypowiedziach ustnych. Formułowanie komentarzy. (2 godziny)

7) Sposoby kontrolowania wiedzy i umiejętności. Analiza gotowych sprawdzianów, układanie własnych (2 godziny)

8) Prezentacja i omówienie prac końcowych uczestników zajęć. (4 godziny)

Metody dydaktyczne:

Jak w podstawowych informacjach o przedmiocie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Gębka-Wolak 17/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)