Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Propedeutyka chorób wewnętrznych 1600-Lek3PCHW-NJ
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: nie dotyczy
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Badanie kliniczne Macleod. Red. Douglas G., Nicol F., Robertson C. Elsevier Urban & Partner, 2017.

2. Interna Szczeklika. Red. Gajewski P., Szczeklik A. Medycyna Praktyczna, aktualne wydanie.

Literatura uzupełniająca:

1. Diagnostyka różnicowa objawów chorobowych. Red. Kokot F. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2007.

2. Diagnostyka internistyczna. Tatoń J. Czech A. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2005.

3. Wywiad i badanie przedmiotowe Crash Course, A. Maxwell, Urban & Partner 2010

Efekty uczenia się:

Wykłady:

W1: Zna związek pomiędzy czynnikami zaburzającymi stan równowagi procesów biologicznych a zmianami fizjologicznymi i patofizjologicznymi (BW30)

W2: Wymienia postacie kliniczne najczęstszych chorób poszczególnych układów i narządów, chorób metabolicznych oraz zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej (CW33)

U1: Rozpoznaje stany bezpośredniego zagrożenia życia (EU14)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem przystąpienia do sprawdzianów jest obecność na wszystkich seminariach i ćwiczeniach.

Sprawdzian praktyczny (0-25 punktów, 5 pytań, po 0-5 punktów): U1 – U7; >= 60%

Sprawdzian ustny (0 – 25 punktów; 5 pytań, po 0-5 punktów): W1–W5, U7; >=60%

Ocena zaliczająca przedmiot formułowana jest ze średniej arytmetycznej z ocen z ww sprawdzianów.

Sprawdziany odbywają się w ostatnim dniu bloku ćwiczeniowego.

Kryteria oceniania:

15 pkt (60%) - ocena dst (3)

18 pkt (71%) - ocena dst plus (3,5)

20 pkt (80%) - ocena db (4)

22 pkt (88%) - ocena db plus (4,5)

23 pkt (92%) ocena bdb (5)

Zakres tematów:

Tematy wykładów:

1. Diagnostyka żółtaczek. Sinica i bladość.

2. Objawy schorzeń układu oddechowego.

3. Diagnostyka bólu w klatce piersiowej.

4. Diagnostyka obrzęków. Tamponada serca.

5. Pacjent ze szmerem serca.

6. Miażdżyca - patofizjologia, objawy, czynniki ryzyka.

7. Objawy chorób przewodu pokarmowego.

8. Marskość wątroby - etiologia, patofizjologia, objawy i odchylenia w badaniu przedmiotowym.

9. Badania diagnostyczne przewodu pokarmowego (ultrasonografia, zdjęcie rentgenowskie, tomografia komputerowa, cholangiografia, endoskopia, endosonografia).

10. Objawy i odchylenia w badaniu przedmiotowym w chorobach układu moczowo-płciowego.

Metody dydaktyczne:

• wykład informacyjny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Jasiewicz 37/36 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)