Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Propedeutyka chorób wewnętrznych 1600-Lek3PCHW-NJ
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: nie dotyczy
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Badanie kliniczne Macleod. Red. Douglas G., Nicol F., Robertson C. Elsevier Urban & Partner, 2017.

2. Interna Szczeklika. Red. Gajewski P., Szczeklik A. Medycyna Praktyczna, aktualne wydanie.

Literatura uzupełniająca:

1. Diagnostyka różnicowa objawów chorobowych. Red. Kokot F. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2007.

2. Diagnostyka internistyczna. Tatoń J. Czech A. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2005.

3. Wywiad i badanie przedmiotowe Crash Course, A. Maxwell, Urban & Partner 2010

Efekty uczenia się:

W1: Zna podstawowe ilościowe parametry opisujące wydolność poszczególnych układów i narządów, w tym: zakres normy i czynniki demograficzne wpływające na wartość tych parametrów (B W29).

W2: Zna związek pomiędzy czynnikami zaburzającymi stan równowagi procesów biologicznych a zmianami fizjologicznymi i patofizjologicznymi (BW30)

W3: Zna możliwości współczesnej telemedycyny jako narzędzia wspomagania pracy lekarza (BW28)

W4: Wymienia postacie kliniczne najczęstszych chorób poszczególnych układów i narządów, chorób metabolicznych oraz zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej (CW33)

W5: Zna uwarunkowania genetyczne, środowiskowe i epidemiologiczne najczęstszych chorób (EW1)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem przystąpienia do sprawdzianów jest obecność na wszystkich seminariach i ćwiczeniach.

Sprawdzian praktyczny (0-25 punktów, 5 pytań, po 0-5 punktów): U1 – U7; >= 60%

Sprawdzian ustny (0 – 25 punktów; 5 pytań, po 0-5 punktów): W1–W5, U7; >=60%

Ocena zaliczająca przedmiot formułowana jest ze średniej arytmetycznej z ocen z ww sprawdzianów.

Sprawdziany odbywają się w ostatnim dniu bloku ćwiczeniowego.

Kryteria oceniania:

15 pkt (60%) - ocena dst (3)

18 pkt (71%) - ocena dst plus (3,5)

20 pkt (80%) - ocena db (4)

22 pkt (88%) - ocena db plus (4,5)

23 pkt (92%) ocena bdb (5)

Zakres tematów:

Tematy seminariów:

1. Tajemnica lekarska. Zachowanie się przy łóżku chorego. Podstawowe zasady zbierania wywiadu. Rozwój relacji lekarz-pacjent. Metody badania przedmiotowego. Ocena stanu ogólnego. Jakościowe i ilościowe zaburzenia świadomości. Pomiary podstawowych funkcji życiowych.

2. Badanie przedmiotowe skóry, włosów i paznokci. Badanie przedmiotowe głowy i szyi. Gorączka.

3. Badanie przedmiotowe płuc i klatki piersiowej.

4. Badania diagnostyczne układu oddechowego (pulsoksymatria, gazometria, RTG klatki piersiowej, tomografia komputerowa, bronchoskopia, spirometria).

5. Badanie przedmiotowe serca.

6. Badanie przedmiotowe naczyń centralnych i obwodowych.

7. Badanie przedmiotowe brzucha.

8. Badanie przedmiotowe piersi i pach. Limfadenopatia.

9. Objawy i odchylenia w badaniu fizykalnym w chorobach hematologicznych.

10. Objawy i odchylenia w badaniu fizykalnym w endokrynopatiach.

Metody dydaktyczne:

Seminaria:

• wykład konwersatoryjny

• wykład problemowy

• dyskusja dydaktyczna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Ostrowska, Małgorzata Jasiewicz 21/24 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Jasiewicz 16/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)