Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Patomorfologia 1600-Lek31PATO-J
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://www.wl.cm.umk.pl/kizpk/
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1„Patologia Robbinsa” Edra Urban&Partner, Wroclaw 2019 Wydanie 3 (tłumaczenie wydania 10)

2. „Sekcja zwłok. Technika z uwzględnieniem metodyki sądowo-lekarskiej i wskazówek diagnostycznych.” Edmund Chróścielewski, Stefan Raszeja. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 1990. Wydanie IV

Literatura uzupełniająca:

1. Domagała W.: „Stachury i Domagały PATOLOGIA znaczy słowo o chorobie” (tom 1), PAU, Kraków 2016, wyd.3 2. Domagała W.: „Stachury i Domagały PATOLOGIA znaczy słowo o chorobie” (tom 2), PAU, Kraków 2019, wyd.3 (Zagadnienia dotyczace Patologii narządowej ze szczególnym uwzględnieniem zmian morfologicznych).

3. „Medycyna sądowa” Vincent J. Di Maio, Dominick Di Maio. Wydanie 1 polskie pod red. Barbary Świątek i Zygmunta Przybylskiego, Wrocław 2003.

4. Atlas histopatologiczny wirtualny dostępny na serwerze uczelnianym pod adresem: http://www.patologia.cm.umk.pl/atlas

Efekty uczenia się:

Ćwiczenia:

U1: Analizuje obraz mikroskopowy z mikroskopu świetlnego, w tym przy użyciu mikroskopu świetlnego i na tej podstawie rozróżnia wybrane obrazy i choroby (A.U1, A.U2, C.U9)

U2: Analizuje wyniki badań immunohistochemicznych w wybranych jednostkach chorobowych (C.U8)

U3: Formułuje wnioski co do rozpoznania choroby na podstawie całości obrazu klinicznego (danych klinicznych, badań radiologicznych, laboratoryjnych i badania patomorfologicznego) (C.U11)

U4: Analizuje patomechanizm wybranych chorób, w tym wstrząsu, i opisuje zmiany w funkcjonowaniu organizmu oraz odpowiedź immunologiczną organizmu pacjenta (C.U12, C.U20).

U5: Planuje patomorfologiczną diagnostykę różnicową wybranych chorób dorosłych i dzieci (E.U12)

U6: Tworzy skierowanie na wybrane badania patomorfologiczne: histopatologiczne i sekcyjne, tworzy raport synoptyczny w wybranych jednostkach chorobowych oraz raport sekcji zwłok (E.U38)

K1: Ocenia krytycznie źródła informacji medycznej (K_K01)

K2: Podejmuje próby rozwiązywania problemów etycznych związanych z diagnostyką patomorfologiczną (K_K02)

K3: Wykazuje postawę odnoszącą się do poczucia odpowiedzialności za ludzkie zdrowie i życie oraz stawia dobro pacjenta na pierwszym miejscu (K_K02, K_K04)

K4: Wykazuje postawę odnoszącą się do zrozumienia wagi informacji medycznej uzyskanej podczas badania patomorfologicznego i poczucia odpowiedzialności za tą informację (K_K05).

K4: Współpracuje z zespołem specjalistów w celu ustalenia ostatecznej diagnozy (K_K06)

K5: Wykazuje nawyk samokształcenia (K_K07)

K6: Formułuje wnioski z własnych obserwacji (K_K10)

Metody i kryteria oceniania:

Seminaria i Ćwiczenia:

Sprawdziany pisemne (0-5 punktów): W1-W10, przeprowadzane na początku każdego seminarium, z wyjątkiem pierwszego. Na pierwszym seminarium sprawdzian przeprowadzany jest na końcu seminarium.

Kolokwium (0 - 35 punktów), złożone z dwóch części:

3. Teoretycznej: (0-30 punktów): W1 – W10

4. Praktycznej (0-5 punktów): W3, U1 – U5

Wykładówka (0 – 20 punktów): W1 – W10

Przedłużona obserwacja/Aktywność: (0-10 pkt.; > 50%): K1 – K6

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie sumarycznego pozytywnego wyniku z kolokwium, wykładówki i sprawdzianów pisemnych (na poziomie przynajmniej 60%,) oraz pozytywna ocena aktywności.

Zakres tematów:

Tematy ćwiczeń:

1. Sekcja zwłok

2. Wykrawanie materiału

3. Ćwiczenia laboratoryjne

4. Biopsja

Szczegółowe zagadnienia są podane w planie zajęć na stronie przedmiotu.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia:

• pokaz z instruktażem;

• ćwiczenia przedmiotowe;

• metody symulacyjne (studium przypadku; przypadek symulowany);

• dyskusja dydaktyczna

• ćwiczenia laboratoryjne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Dariusz Grzanka, Jakub Jóźwicki, Ewa Domanowska, Natalia Skoczylas-Makowska, Martyna Parol-Kulczyk, Anna Klimaszewska-Wiśniewska, Paulina Antosik, Radosław Wujec, Kacper Naglik 12/12 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Jakub Jóźwicki, Ewa Domanowska, Dariusz Grzanka, Natalia Skoczylas-Makowska, Martyna Parol-Kulczyk, Anna Klimaszewska-Wiśniewska, Paulina Antosik, Radosław Wujec, Kacper Naglik 12/12 szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Kacper Naglik, Ewa Domanowska, Dariusz Grzanka, Natalia Skoczylas-Makowska, Martyna Parol-Kulczyk, Anna Klimaszewska-Wiśniewska, Paulina Antosik, Jakub Jóźwicki, Radosław Wujec 12/12 szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Kacper Naglik, Dariusz Grzanka, Natalia Skoczylas-Makowska, Martyna Parol-Kulczyk, Anna Klimaszewska-Wiśniewska, Paulina Antosik, Jakub Jóźwicki, Radosław Wujec 12/12 szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Radosław Wujec, Ewa Domanowska, Martyna Parol-Kulczyk, Anna Klimaszewska-Wiśniewska, Paulina Antosik, Jakub Jóźwicki, Kacper Naglik 12/12 szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Radosław Wujec, Ewa Domanowska, Martyna Parol-Kulczyk, Anna Klimaszewska-Wiśniewska, Paulina Antosik, Jakub Jóźwicki, Kacper Naglik 12/12 szczegóły
7 (brak danych), (sala nieznana)
Ewa Domanowska, Dariusz Grzanka, Natalia Skoczylas-Makowska, Martyna Parol-Kulczyk, Anna Klimaszewska-Wiśniewska, Marta Smolińska-Świtała, Jakub Jóźwicki, Radosław Wujec, Magda Zwolińska, Kacper Naglik 10/12 szczegóły
8 (brak danych), (sala nieznana)
Ewa Domanowska, Dariusz Grzanka, Natalia Skoczylas-Makowska, Martyna Parol-Kulczyk, Anna Klimaszewska-Wiśniewska, Marta Smolińska-Świtała, Jakub Jóźwicki, Radosław Wujec, Kacper Naglik 11/12 szczegóły
9 (brak danych), (sala nieznana)
Natalia Skoczylas-Makowska, Ewa Domanowska, Dariusz Grzanka, Anna Klimaszewska-Wiśniewska, Marta Smolińska-Świtała, Paulina Antosik, Jakub Jóźwicki, Radosław Wujec, Magda Zwolińska, Kacper Naglik 12/12 szczegóły
10 (brak danych), (sala nieznana)
Ewa Domanowska, Dariusz Grzanka, Anna Klimaszewska-Wiśniewska, Marta Smolińska-Świtała, Paulina Antosik, Jakub Jóźwicki, Radosław Wujec, Kacper Naglik 12/12 szczegóły
11 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Klimaszewska-Wiśniewska, Ewa Domanowska, Dariusz Grzanka, Natalia Skoczylas-Makowska, Martyna Parol-Kulczyk, Paulina Antosik, Jakub Jóźwicki, Radosław Wujec, Magda Zwolińska, Kacper Naglik 12/12 szczegóły
12 (brak danych), (sala nieznana)
Martyna Parol-Kulczyk, Ewa Domanowska, Dariusz Grzanka, Anna Klimaszewska-Wiśniewska, Marta Smolińska-Świtała, Jakub Jóźwicki, Radosław Wujec, Kacper Naglik 12/12 szczegóły
13 (brak danych), (sala nieznana)
Marta Smolińska-Świtała, Dariusz Grzanka, Natalia Skoczylas-Makowska, Martyna Parol-Kulczyk, Anna Klimaszewska-Wiśniewska, Paulina Antosik, Jakub Jóźwicki, Kacper Naglik 12/12 szczegóły
14 (brak danych), (sala nieznana)
Paulina Antosik, Ewa Domanowska, Dariusz Grzanka, Martyna Parol-Kulczyk, Anna Klimaszewska-Wiśniewska, Jakub Jóźwicki, Radosław Wujec, Magda Zwolińska, Kacper Naglik 12/12 szczegóły
15 (brak danych), (sala nieznana)
Dariusz Grzanka, Natalia Skoczylas-Makowska, Martyna Parol-Kulczyk, Anna Klimaszewska-Wiśniewska, Marta Smolińska-Świtała, Paulina Antosik, Jakub Jóźwicki, Radosław Wujec, Kacper Naglik 12/12 szczegóły
16 (brak danych), (sala nieznana)
Jakub Jóźwicki, Radosław Wujec, Kacper Naglik, Ewa Domanowska, Dariusz Grzanka, Natalia Skoczylas-Makowska, Martyna Parol-Kulczyk, Anna Klimaszewska-Wiśniewska, Marta Smolińska-Świtała 11/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)