Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Patomorfologia 1600-Lek31PATO-NJ
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://www.wl.cm.umk.pl/kizpk/
Liczba godzin: 25
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1„Patologia Robbinsa” Edra Urban&Partner, Wroclaw 2019 Wydanie 3 (tłumaczenie wydania 10)

2. „Sekcja zwłok. Technika z uwzględnieniem metodyki sądowo-lekarskiej i wskazówek diagnostycznych.” Edmund Chróścielewski, Stefan Raszeja. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 1990. Wydanie IV

Literatura uzupełniająca:

1. Domagała W.: „Stachury i Domagały PATOLOGIA znaczy słowo o chorobie” (tom 1), PAU, Kraków 2016, wyd.3 2. Domagała W.: „Stachury i Domagały PATOLOGIA znaczy słowo o chorobie” (tom 2), PAU, Kraków 2019, wyd.3 (Zagadnienia dotyczace Patologii narządowej ze szczególnym uwzględnieniem zmian morfologicznych).

3. „Medycyna sądowa” Vincent J. Di Maio, Dominick Di Maio. Wydanie 1 polskie pod red. Barbary Świątek i Zygmunta Przybylskiego, Wrocław 2003.

4. Atlas histopatologiczny wirtualny dostępny na serwerze uczelnianym pod adresem: http://www.patologia.cm.umk.pl/atlas

Efekty uczenia się:

Wykłady:

W1: Rozróżnia etapy cyklu komórkowego, uszkodzenia i naprawy tkanek, procesy adaptacyjne, zwyrodnieniowe, starzenia się komórek, apoptozy i nekrozy, w odniesieniu do obrazu morfologicznego i klinicznego wybranych chorób (B.W18, B.W23, C.W27, C.W28, C.W29, C.W47, C.W48, C.W50)

W2: Rozróżnia rolę komórek macierzystych w procesach gojenia i procesach nowotworowych (B.W19)

W3: Uzasadnia związek między czynnikami patologicznymi i obrazem morfologicznym wybranych chorób (B.W25, C.W30, C.W32, C.W33, C.W34, C.W45)

W4: Klasyfikuje podstawowe choroby wieku dziecięcego i wyjaśnia ich patogenezę (C.W27, C.W9, E.W3, E.W6, E.W37, F.W1)

W5: Wnioskuje patogenezę choroby w oparciu o epidemiologię zarażeń czynnikami patogennymi (C.W13, E.W1, E.W23)

W6: Wymienia typy reakcji nadwrażliwości oraz rozróżnia typy chorób z niedoboru odporności (C.W23, E.W34)

W7: Analizuje biologię wybranych nowotworów ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia nadzoru immunologicznego (C.W24, C.W41, C.W42, E.W24, E.W25)

W8: Posługuje się fachowym nazewnictwem patomorfologicznym (C.W26)

W9: Interpretuje prawa pacjenta w odniesieniu do unikatowej dokumentacji medycznej zawartej w ciele człowieka po śmierci oraz w utrwalonej ludzkiej tkance pobranej przyżyciowo (D.W17, G.W5, G.W11)

W10: Klasyfikuje podstawowe choroby układu krążenia, choroby tkanki łącznej, choroby z nadwrażliwości i choroby układu krwiotwórczego osób dorosłych (E.W7)

K1: Ocenia krytycznie źródła informacji medycznej (K_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Wykładówka (0 – 20 punktów): W1 – W10

Zakres tematów:

Tematy wykładów:

1. Wprowadzenie do patomorfologii. Patomorfologia jako podstawa decyzji terapeutycznych. Historia patomorfologii. Podział patomorfologii. Techniki wykorzystywane w patomorfologii. Patogeneza chorób. Rola patologa w postępowaniu klinicznym. Zasady działania Jednostek Diagnostyki Patomorfologicznej.

2. Komórka jako jednostka w zdrowiu i chorobie. Uszkodzenie komórki, śmierć komórki.

3. Martwica. Mechanizmy adaptacyjne. Procesy naprawy uszkodzeń tkankowych.

4. Mechanizmy zapalenia oraz wykładniki morfologiczne.

5. Zaburzenia w krążeniu. Morfologiczne wykładniki: choroby zakrzepowo-zatorowej, wstrząsu oraz rozsianego zespołu wykrzepiania wewnątrznaczyniowego (DIC).

6. Nowotwory I. Podstawy kancerogenezy i korelacja z obrazem morfologicznym. Morfologiczne wykładniki reakcji nowotwór-gospodarz. Terminologia. Nowotwory łagodne i złośliwe.

7. Zmiany genetyczne w nowotworze (Mutacje inicjujące i współwystępujące. Modyfikacje epigenetyczne. Karcynogeneza jako proces wieloetapowy).

8. Podstawy klasyfikacji nowotworów. Progresja, grading, staging.

9. Choroby związane ze środowiskiem i odżywianiem. Patologia ogólna chorób zakaźnych.

Metody dydaktyczne:

Wykłady:

• wykład informacyjny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Ewa Domanowska, Dariusz Grzanka, Anna Klimaszewska-Wiśniewska, Paulina Antosik, Jakub Jóźwicki 37/36 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)