Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Patomorfologia 1600-Lek32PATO-NJ
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://www.wl.cm.umk.pl/kizpk/
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1„Patologia Robbinsa” Edra Urban&Partner, Wroclaw 2019 Wydanie 3 (tłumaczenie wydania 10)

2. „Sekcja zwłok. Technika z uwzględnieniem metodyki sądowo-lekarskiej i wskazówek diagnostycznych.” Edmund Chróścielewski, Stefan Raszeja. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 1990. Wydanie IV

Literatura uzupełniająca:

1. Domagała W.: „Stachury i Domagały PATOLOGIA znaczy słowo o chorobie” (tom 1), PAU, Kraków 2016, wyd.3 2. Domagała W.: „Stachury i Domagały PATOLOGIA znaczy słowo o chorobie” (tom 2), PAU, Kraków 2019, wyd.3 (Zagadnienia dotyczace Patologii narządowej ze szczególnym uwzględnieniem zmian morfologicznych).

3. „Medycyna sądowa” Vincent J. Di Maio, Dominick Di Maio. Wydanie 1 polskie pod red. Barbary Świątek i Zygmunta Przybylskiego, Wrocław 2003.

Efekty uczenia się:

jak w części A

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium (0 - 35 punktów), złożone z dwóch części:

1. Teoretycznej: (0-30 punktów): W1 – W10

2. Praktycznej (0-5 punktów): W3, U1 – U5

Wykładówka (0 – 20 punktów): W1 – W10

Sprawdziany pisemne (0-5 punktów): W1 - W10, przeprowadzane na początku każdego seminarium, z wyjątkiem pierwszego. Na pierwszym seminarium sprawdzian przeprowadzany jest na końcu seminarium.

Przedłużona obserwacja/Aktywność: (0-10 pkt.; > 50%): K1 – K6

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie sumarycznego pozytywnego wyniku z kolokwiów i wykładówki (na poziomie przynajmniej 60%,) oraz pozytywna ocena aktywności.

Egzamin (0 – 60 punktów), złożony z dwóch części:

1. Teoretycznej (0 - 40 punktów): W1-W11

2. Praktycznej (0 – 20 punktów): W3, W11, U1-U5

3.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie sumarycznego pozytywnego wyniku z kolokwiów i wykładówki (na poziomie przynajmniej 60%,).

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu (na poziomie przynajmniej 60%,).

Zakres tematów:

Tematy ćwiczeń stacjonarnych:

1. Sekcja zwłok/ Wykrawanie materiału biologicznego

2. Ćwiczenia laboratoryjne - barwienia histochemiczne

3. Ćwiczenia z immunohistochemii

4. Ćwiczenia naukowe

5. Cytologia ginekologiczna

6. Cytologia nieginekologiczna

7. Ćwiczenia mikroskopowe - tematy:

a) wątroba +układ pokarmowy

b) ukł rozrodczy żeński, męski i układ moczowy.

c) ukł, oddechowy i dokrewny

d) Hamatopatologia + OUN + sutek i skóra

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia:

• pokaz z instruktażem;

• ćwiczenia przedmiotowe;

• metody symulacyjne (studium przypadku; przypadek symulowany); dyskusja dydaktyczna ćwiczenia laboratoryjne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Dariusz Grzanka, Anna Klimaszewska-Wiśniewska 6/6 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Natalia Skoczylas-Makowska, Ewa Domanowska, Anna Klimaszewska-Wiśniewska, Paulina Antosik 6/6 szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Natalia Skoczylas-Makowska, Izabela Neska-Długosz, Jakub Jóźwicki, Magda Zwolińska 4/6 szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Martyna Parol-Kulczyk, Radosław Wujec, Magda Zwolińska, Kacper Naglik 5/6 szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Kacper Naglik, Dariusz Grzanka, Natalia Skoczylas-Makowska, Anna Klimaszewska-Wiśniewska, Paulina Antosik 6/6 szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Izabela Neska-Długosz, Radosław Wujec, Magda Zwolińska, Kacper Naglik 6/6 szczegóły
7 (brak danych), (sala nieznana)
Paulina Antosik, Jakub Jóźwicki 4/6 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)