Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Historia czasopiśmiennictwa dla dzieci i młodzieży 2403-OG-HCDM
Wykład (WYK) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Bialek, J.Z. Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1918-1939. Zarys monograficzny. Materiały. Warszawa 1979.

2. Ejsmont M., Wartości w prasie adresowanej do młodzieży, w: U progu wielkiej zmiany? Media w kulturze XXI wieku: nurty, kategorie, idee, pod red. M. Sokołowskiego, Olsztyn 2005, s. 635-644.

3. Encyklopedia wiedzy o prasie, pod red. J. Maślanki, Wrocław 1976.

4. Falkowska J., Czasopiśmiennictwo dla dzieci i młodzieży w Polsce : stan badań i perspektywy badawcze, "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika" 2021, Z. 42 nr 2, s. 95-116.

5. Falkowska J., Rola czasopisma "Płomyk" w propagowaniu idei wychowania patriotycznego w okresie międzywojennym, w: Sto lat polskiej oświaty (1918-2018), pod red. H. Markiewiczowej i I. Czarneckiej, Warszawa 2019, s. 257-268.

6. Falkowska J., Nauczyciele edukacji narodowej : program twórców "Mojego Pisemka" (1902-1936), w Nauczyciele : zasłużeni - niedocenieni - zapamiętani , pod red. W. Szulakiewicz, Toruń 2018, s. 239-255.

7.Jarowiecki J., Czasopisma dla dzieci i młodzieży oraz prasa młodzieżowa w Polsce w latach 1918–2000, Wrocław 2016.

8.Kaniowska-Lewańska I., Literatura dla dzieci i młodzieży do roku 1864. Zarys monograficzny. Materiały. Warszawa 1980.

9.Kuliczkowska K. Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1864-1918. Zarys monograficzny. Materiały. Warszawa, 1981

10. Papuzińska J., Tradycje społeczno-wychowawcze polskiej prasy dziecięcej, w: Pół wieku przyjaźni z dzieckiem i szkołą, Warszawa 1972.

11.Papuzińska J., Wychowawcza rola prasy dziecięcej, Warszawa 1972.

12.Rogoż M., Czasopisma dla dzieci i młodzieży Instytutu Wydawniczego „Nasza Księgarnia” w latach 1945-1989, Kraków 2009.

13.Sokół, Z. Prasa dziecięco-młodzieżowa w Polsce po roku 1980, „Poradnik bibliotekarza” 1996, nr 6, s. 3-6.

14.Szylerowska B., „Świerszczyk” czasopismem edukującym młode pokolenie, „Wychowanie na co Dzień” 2002, nr 2/3, s. 9-12.

Efekty uczenia się:

W1: - student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat historii czasopiśmiennictwa dla dzieci i młodzieży w Polsce

U1:- student potrafi identyfikować rolę czasopism pod względem kształtowania postaw moralnych i estetycznych młodych odbiorców

U2:- potrafi wyjaśnić zależności pomiędzy sytuacją społeczną i kulturową danego okresu a przekazem płynącym z piśmiennictwa dla dzieci i młodzieży

U3:-porównuje i uogólnia rolę czasopism w poszczególnych okresach historycznych

K1: student jest wrażliwy na sprawy wychowawcze i edukacyjne

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie egzaminu ustnego: obowiązuje znajomość treści wykładów i wybranych lektur - na podstawie tych lektur student przygotowuje wystąpienie dotyczące wybranego problemu na łamach prasy dziecięcej lub młodzieżowej

Na zaliczenie egzaminu składają się zatem dwa równorzędne elementy- opanowanie informacji przekazywanych przez wykładowcę (50 % oceny końcowej) oraz samodzielnie przygotowana prezentacja (50 % oceny końcowej).

Zakres tematów:

1. Pierwsze czasopisma dla dzieci i młodzieży

2. Czasopiśmiennictwo w latach 1864 – 1918

3. Nauczyciele edukacji narodowej – program twórców „Mojego Pisemka” (1902-1936)

4. Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1918-1939

5. Rola czasopisma "Płomyk" w propagowaniu idei wychowania patriotycznego w okresie międzywojennym.

6. Podziemna prasa młodzieży polskiej w latach okupacji hitlerowskiej

7. Czasopisma dla dzieci i młodzieży Instytutu Wydawniczego "Nasza Księgarnia" w latach 1945-1989.

8. Sylwetki polskich twórców literatury dla dzieci i młodzieży

9. Prasa dziecięco – młodzieżowa w Polsce po roku 1980

Metody dydaktyczne:

wykład problemowy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Joanna Falkowska 0/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)