Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Nauki w zakresie opieki specjalistycznej:Neonatologia i pielęgniarstwo neonatologiczne, w tym: Pielęgniarstwo neonatologiczne 1800-PO3-NSNPNN-S1
Samokształcenie (SAM) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Zakres tematów:

Samokształcenie:

W1-Zna zasady intensywnego nadzoru nad noworodkiem

( D. W41) w tym:

• metody oceny parametrów życiowych noworodka monitorowanego

• metody obserwacji wcześniaka i noworodka wymagającego intensywnego nadzoru medycznego

• charakterystyka toalety noworodka w cieplarce

• zasady i techniki karmienia noworodka w zależności od stanu klinicznego

• charakterystyka problemów pielęgnacyjnych u wcześniaka i noworodka w oddziale intensywnej terapii

• zasady podawania tlenu noworodkom

U1- Umiejętnie planuje opiekę nad noworodkiem w zależności od dojrzałości, masy urodzeniowej ciała i stanu klinicznego noworodka

(D. U36. U37,U38) w tym:

• zaplanuje opiekę nad wcześniakiem przebywającym w cieplarce monitorowanie podstawowych funkcji życiowych, utrzymanie odpowiedniej temperatury otoczenia ,zapewnienie prawidłowego stanu dróg oddechowych zapewnienie właściwego odżywiania, zapewnienie czystości skóry i błon śluzowych, ochrona przed zakażeniem, „gniazdka”, nawiązanie kontaktu z rodzicami, wsparcie emocjonalne rodziców dziecka

• wykonuje zabiegi pielęgnacyjne u noworodka dojrzałego zdrowego i chorego

• planuje opiekę nad noworodkiem w oparciu o proces pielęgnowania, analizuje dokumentację noworodka, zlecenia lekarskie

• stosuje w praktyce różne metody i techniki karmienia noworodków w tym:

- karmienie naturalne( technika przystawiania dziecka do piersi, zasady odciągania i przechowywania pokarmu matki)

- karmienie mieszane

- karmienie sztuczne

- karmienie smoczkiem i przez zgłębnik

• planuje opiekę nad noworodkiem przebywającym w oddziale ITN

U2- Przeprowadza badania przesiewowe i szczepienia u noworodka oraz uczestniczy w badaniach diagnostycznych ( D.U37) w tym:

• dokonuje pomiarów: temperatury ciała, tętna, ciśnienia tętniczego krwi, saturacji, masy ciała, długości ciała, obwodów

• ocenia stan świadomości i przytomności noworodka,

• podaje leki różnymi drogami,

• oblicza dawki leków

• asystuje przy pobieraniu krwi włośniczkowej, żylnej

• przygotowuje odbiorcę swoich usług, siebie i stanowisko pracy do przeprowadzenia badań i zabiegów,

• przygotuje zestawy do badań w zabiegach diagnostycznych, pielęgnacyjnych i leczniczych stosowanych neonatologii

• uczestniczy w zabiegach diagnostycznych i leczniczych stosowanych w neonatologii

• asystuje przy cewnikowaniu żyły pępowinowej

• pobiera mocz na badanie ogólne u noworodka

• asystuje przy cewnikowaniu pęcherza moczowego u noworodka

• stosuje w praktyce zasady i metody podaży krwi i preparatów krwiopochodnych u noworodków.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
36/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)