Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Nauki w zakresie opieki specjalistycznej:Neonatologia i pielęgniarstwo neonatologiczne, w tym: Pielęgniarstwo neonatologiczne 1800-PO3-NSNPNN-S1
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Zakres tematów:

Wykłady:

W1 -Omawia standard opieki nad noworodkiem po porodzie (D.W41) w tym:

• Odśluzowanie noworodka

• sprawdzenie płci dziecka na podstawie zewnętrznych cech płciowych

• Ocena noworodka w skali Apgar

• Oznakowanie noworodka, sprawdzenie opasek identyfikacyjnych

• Odpępnienie i zabezpieczenie kikuta pępowinowego

• Zabieg Credego

• Ocena stanu ogólnego noworodka wg obserwacji parametrów życiowych, zabarwienia skóry, symetrii budowy ciała, obecności tkanki tłuszczowej, spontanicznej aktywności ruchowej, świadomości, wielkości ciemiączek

• Przyjęcie noworodka do oddziału noworodkowego

• Transport noworodka

W2-Definiuje czynniki warunkujące prawidłowy rozwój prenatalny i postnatalny(D.W37)

W3- Wyjaśnia zasady opieki nad noworodkiem, w zależności od jego dojrzałości i stanu klinicznego(D.W38) w tym:

-Zasady opieki nad noworodkiem donoszonym

-Zasady opieki nad noworodkiem przedwcześnie urodzonym 2/8 godz.

W4-Charakteryzuje stany przejściowe okresu noworodkowego

(D.W39, D.W40) w tym:

• fizjologiczny spadek masy ciała,

• żółtaczka fizjologiczna,

• burzenia krzepnięcia,

• fizjologiczny wzrost temperatury,

• odczyny ciążowe,

• rumień toksyczny,

• stolce przejściowe

W5- Opisuje cele i zasady przeprowadzania testów przesiewowych wykonywanych u noworodka (D.W42) w tym:

Testy przesiewowe w kierunku:

• wykrycia chorób metabolicznych( fenyloketonurii, mukowiscydozy i hipotyreozy)

• Wykrycia wrodzonej dysplazji stawu biodrowego

• Wykrycia wad słuchu -badanie przesiewowe słuchu

• Wykrycia wad serca - test pulsoksymetryczny

W6-Zna zasady intensywnego nadzoru nad noworodkiem ( D.W41)

w tym:

• metody oceny parametrów życiowych noworodka monitorowanego

• metody obserwacji wcześniaka i noworodka wymagającego intensywnego nadzoru medycznego

• charakterystyka toalety noworodka w cieplarce

• zasady i techniki karmienia noworodka w zależności od stanu klinicznego

• charakterystyka problemów pielęgnacyjnych u wcześniaka i noworodka w oddziale intensywnej terapii

• zasady podawania tlenu noworodkom

U 1- Potrafi rozpoznać rodzaje czynników wpływających na rozwój prenatalny i postnatalny (D.U36) w tym:

1. czynniki genetyczne (determinanty)

2. paragenetyczne (stymulatory)

 endogenne niegenetyczne czynniki warunkujące swój wpływ w okresie płodowym na dalszy rozwój postnatalny

• wiek matki

• liczba poprzednich ciąż

• porody

• metabolizm matki jako środowisko dla płodu

• zaburzenia: cukrzyca, niedożywienie, leki, środki uzależniające, zakażanie, warunki życia, stres

• hormonalne

 środowiskowe (modyfikatory)

• biogeograficzne

- klimat

- sezonowość

- zanieczyszczenie

• społeczno-ekonomiczne, cywilizacyjno-kulturowe

• styl życia i zachowania zdrowotne

• wpływ chorób przewlekłych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Katarzyna Dylewska 36/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)