Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Biologia i fizjologia człowieka: Anatomia 1800-D1-BFCA-S1
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: 15 h – wykład
Literatura:

Podstawowa

1. Richard Drake, A. Wayne Vogl, Adam W. M. Mitchell - Gray Anatomia. Podręcznik dla studentów. Tom 1-3. Edra Urban & Partner, 2020.

2. Netter F. H. – Atlas Anatomii Człowieka; wyd. Edra Urban&Partner, Wrocław, 2020, wyd. VII.

3. Moore Keith L., Dalley Arthur F., Agur Anne M.R. - Anatomia kliniczna Moore. Tom 1 - 2. MedPharm Polska, 2020.

4. Anne M. Gilroy, Brian R. MacPherson, Erik Schulte, Udo Schumacher, Michael Schuenke, red. wyd. pol. Janusz Moryś - Atlas anatomii Gilroy. Tom 1 - 2 – MedPharm Polska, 2018.

5. Sokołowska-Pituchowa Janina – Anatomia człowieka. PZWL. Rok wydania: 2011, dodruk 2020.

Uzupełniająca

1. Bochenek A., Reicher M. - Anatomia człowiek. Tom I-V. PZWL, 2014, wyd. VI.

2. Aleksandrowicz R., Ciszek B., Krasucki K. - Anatomia człowieka - Repetytorium. PZWL, Warszawa 2014.

3. M. Schünke, E. Schulte, U. Schumacher - Atlas Anatomii Człowieka Prometeusz. Tom I-III. MedPharm Polska, 2020.

4. Yokochi C., Johannes W. Rohen, Eva Lurie Weinreb - Fotograficzny atlas anatomii człowieka. PZWL, 2018, wyd. I.

Efekty uczenia się:

Wykład:

Student zna i rozumie:

W1: budowę ciała ludzkiego w podejściu topograficznym (kończyny górna i dolna, klatka piersiowa, brzuch, miednica, grzbiet, szyja, głowa) i czynnościowym (układ kostno-stawowy, układ mięśniowy, układ krążenia, układ oddechowy, układ pokarmowy, układ moczowy, układy płciowe, układ nerwowy i narządy zmysłów, powłoka wspólna) – A.W2

W2: mianownictwo anatomiczne niezbędne do opisu stanu zdrowia – A.W1

W3: stosunki topograficzne między poszczególnymi narządami – A.W3

Jest gotów do:

K1: dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń, dokonywania samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych – K5

K2: korzystania z obiektywnych źródeł informacji - K6

Ćwiczenia:

Student zna i rozumie:

W1: budowę ciała ludzkiego w podejściu topograficznym (kończyny górna i dolna, klatka piersiowa, brzuch, miednica, grzbiet, szyja, głowa) i czynnościowym (układ kostno-stawowy, układ mięśniowy, układ krążenia, układ oddechowy, układ pokarmowy, układ moczowy, układy płciowe, układ nerwowy i narządy zmysłów, powłoka wspólna) – A.W2

W2: mianownictwo anatomiczne niezbędne do opisu stanu zdrowia - A.W1

W3: stosunki topograficzne między poszczególnymi narządami – A.W3

Potrafi:

U1: rozpoznawać i lokalizować na fantomach i modelach anatomicznych zasadnicze struktury ludzkiego ciała, w tym elementy układu pokarmowego i moczowego oraz wyjaśniać anatomiczne podstawy badania przedmiotowego

– A.U03

U2: wnioskować o relacjach między strukturami anatomicznymi na podstawie przyżyciowych badań diagnostycznych – A.U04

U3: posługiwać się w mowie i w piśmie mianownictwem anatomicznym – A.U05

Student jest gotów do:

K1: dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń, dokonywania samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych - K5

K2: korzystania z obiektywnych źródeł informacji – K6

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowa

1. Richard Drake, A. Wayne Vogl, Adam W. M. Mitchell - Gray Anatomia. Podręcznik dla studentów. Tom 1-3. Edra Urban & Partner, 2020.

2. Netter F. H. – Atlas Anatomii Człowieka; wyd. Edra Urban&Partner, Wrocław, 2020, wyd. VII.

3. Moore Keith L., Dalley Arthur F., Agur Anne M.R. - Anatomia kliniczna Moore. Tom 1 - 2. MedPharm Polska, 2020.

4. Anne M. Gilroy, Brian R. MacPherson, Erik Schulte, Udo Schumacher, Michael Schuenke, red. wyd. pol. Janusz Moryś - Atlas anatomii Gilroy. Tom 1 - 2 – MedPharm Polska, 2018.

5. Sokołowska-Pituchowa Janina – Anatomia człowieka. PZWL. Rok wydania: 2011, dodruk 2020.

Uzupełniająca

1. Bochenek A., Reicher M. - Anatomia człowiek. Tom I-V. PZWL, 2014, wyd. VI.

2. Aleksandrowicz R., Ciszek B., Krasucki K. - Anatomia człowieka - Repetytorium. PZWL, Warszawa 2014.

3. M. Schünke, E. Schulte, U. Schumacher - Atlas Anatomii Człowieka Prometeusz. Tom I-III. MedPharm Polska, 2020.

4. Yokochi C., Johannes W. Rohen, Eva Lurie Weinreb - Fotograficzny atlas anatomii człowieka. PZWL, 2018, wyd. I.

Zakres tematów:

Wykłady:

- Anatomia układu kostno-więzadłowego, anatomia układu mięśniowego (06.10.2022, godz. 10:30-12:45, 3 h dydaktyczne)

- Anatomia układu sercowo-naczyniowego, anatomia układ oddechowego (13.10.2022, godz. 10:30-12:45, 3 h dydaktyczne)

- Anatomia układu pokarmowego, anatomia układu moczowo-płciowego (20.10.2022, godz. 10:30-12:45, 3 h dydaktyczne)

- Anatomia układu nerwowego (27.10.2022, godz. 10:30-12:45, 3 h dydaktyczne)

- Anatomia układu narządów zmysłów; anatomia gruczołów dokrewnych (03.11.2022, godz. 10:30-12:45, 3 h dydaktyczne)

Ćwiczenia:

- Wstęp do anatomii, osie, płaszczyzny ciała, pozycje anatomiczne.

- Moduł I: kończyna dolna (kości, mięśnie, stawy, więzadła, naczynia, nerwy, anatomia topograficzna, anatomia funkcjonalna, przypadki kliniczne)

- Moduł II: kończyna górna (kości, mięśnie, stawy, więzadła, naczynia, nerwy, anatomia topograficzna, anatomia funkcjonalna, przypadki kliniczne)

- Moduł III: Ściany tułowia, grzbiet i kręgosłup (kości, mięśnie, stawy, więzadła, naczynia, nerwy, anatomia topograficzna, anatomia funkcjonalna, przypadki kliniczne)

- Kolokwium z modułu I-III

- Moduł IV: klatka piersiowa (kości, stawy, mięśnie, narządy, więzadła, naczynia, nerwy, anatomia topograficzna, anatomia funkcjonalna, przypadki kliniczne)

- Moduł V: jama brzuszna, miednica, układ moczowo-płciowy (kości, stawy, mięśnie, narządy, więzadła, naczynia, nerwy, anatomia topograficzna, anatomia funkcjonalna, przypadki kliniczne)

- Kolokwium z modułu IV-V

- Moduł VI: głowa i szyja (kości, stawy, szwy, mięśnie, więzadła, naczynia, nerwy, anatomia topograficzna, anatomia funkcjonalna, przypadki kliniczne, zawartość głowy i szyi)

- Moduł VII: neuroanatomia (ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy, autonomiczny układ nerwowy, naczynia, anatomia topograficzna, anatomia funkcjonalna, przypadki kliniczne)

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny

Wykład problemowy

Dyskusja dydaktyczna

Analiza przypadków

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Łukasz Sokołowski, Sławomir Kujawski, Agnieszka Kujawska 84/83 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)