Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Nauki społeczne i humanistyczne: Zdrowie publiczne: Higiena i epidemiologia 1800-P1-NSHHE-S1Z
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 40
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: 60
Literatura:

Marcinkowski (red.).Podstawy higieny. Volumed, Wrocław 1998

Jędrychowski W. Epidemiologia - wprowadzenie i metody badań.

Z.Jethon: Medycyna zapobiegawcza i środowiskowa. PZWL Warszawa 1997

Siemiński M.: Środowiskowe zagrożenia zdrowia. Inne wyzwania. PWN Warszawa 2007

Ziemlański Ś.: Normy żywienia człowieka. Fizjologiczne podstawy. PZWL Warszawa

Tabele wartości odżywczych żywności

Jabłoński L., Karwat I.: Podstawy epidemiologii ogólnej, epidemiologia chorób zakaźnych, Lublin 2002.

Magdzik W., Naruszewicz-Lesiuk D.: Zakażenia i zarażenia człowieka. Epidemiologia, zapobieganie i zwalczanie. Wyd. Lekarskie PWZL 2001.

J.Gawęcki, L. Hryniewiecki: Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu, Warszawa 19989.Jabłoński L., Karwat I.:

Efekty uczenia się:

W1: Zadania z zakresu zdrowia publicznego (B.W20)

W2: Kulturowe, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania zdrowia publicznego (B.W21)

W3: Podstawowe pojęcia dotyczące zdrowia i choroby (B.W22)

W4: Istotę profilaktyki i prewencji chorób (B.W23.)

W5: Swoiste zagrożenia zdrowotne występujące w środowisku zamieszkania, edukacji i pracy (B.W25.)

W6: Międzynarodowe klasyfikacje statystyczne, w tym chorób i problemów zdrowotnych (ICD-10), procedur medycznych (ICD-9) oraz funkcjonowania, niepełnosprawności i zdrowia (ICF) (B.W26).

Metody i kryteria oceniania:

Punktacja Ocena

0-60 ndst

60-67 dst

68-75 dst +

76-83 db

84-91 db +

92-100 bdb

Weryfikacja prawidłowości wykonywania ćwiczeń na podstawie sprawozdań, sprawdzanie wiedzy na temat omawianego zagadnienia na bieżąco w formie ustnej

Zaliczenie pisemne w formie testu z pytaniami zamkniętymi i zadaniami otwartymi obejmującymi treści wykładowe, ćwiczeniowe (ostateczna ocena = 60% z oceny merytorycznej (test) + 25% z oceny umiejętności praktycznych (sprawozdania) + 15% z oceny kompetencji (systematyczność, udział w dyskusji)

Zakres tematów:

Spis tematów:

Organizacja w ochronie zdrowia cz. I i II -8 godz.

Higiena żywności – 4 godz.

Podstawy epidemiologii chorób zakaźnych – 4 godz.

Rodzaj badań epidemiologicznych – 4 godz.

Samorząd pielęgniarek i położnych – 8 godz.

Organizacja nadzoru sanitarno-epidemiologicznego – 7godz.

Metody dydaktyczne:

Wykłady: wykład informacyjny z prezentacją multimedialną

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Jacek Klawe, Wioletta Tomaszewicz 136/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)