Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Analiza matematyczna 2 0800-ANMAT2
Wykład (WYK) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Efekty uczenia się:

dla kierunków Fizyka, Fizyka techn., Astronomia

wiedza:

W01 – zna definicje transformat funkcji ciągłych (transformata Fouriera, Laplace’a)

W02 – zna własności transformat funkcji ciągłych

W03 – zna definicję i własności splotu funkcji ciągłych

W04 – zna twierdzenia dotyczące transformat funkcji ciągłych

W05 – ma podstawową wiedzę o szeregach i funkcjach zespolonych

W06 - ma zaawansowaną wiedzę o całkowaniu funkcji wielu zmiennych

Efekty przedmiotowe W01-W06 realizują efekty kierunkowe:

K_W01, K_W04 dla Fizyki s1

K_W02 dla Astronomii s1

K_W01, K_W04, K_W08 dla Fizyki technicznej s1

umiejętności

U01 – potrafi wyznaczyć z definicji transformaty prostych funkcji ciągłych

U02- potrafi wyznaczyć transformaty złożonych funkcji ciągłych korzystając z własności i twierdzeń dotyczących transformat

U03- potrafi obliczyć proste sploty funkcji ciągłych oraz wykorzystać do obliczeń twierdzenie o transformacie splotu

U04 – potrafi uzasadnić wybrane własności transformat

U05 - potrafi obliczyć całki wielokrotne używając twierdzeń i własności

U06 – potrafi wyznaczyć rozwinięcie funkcji okresowej w szeregi trygonometryczny i Fouriera

U07 – rozumie potrzebę dalszego rozwijania wiedzy matematycznej i potrafi zaplanować jej dalsze rozwijanie

Efekty przedmiotowe U01- U06 realizują efekty kierunkowe:

K_U01 dla Fizyki technicznej s1

K_U01, K_U02 dla Astronomii s1

K_U01, K_U04 dla Fizyki s1

Efekt przedmiotowy U07 realizuje efekt kierunkowy:

K_U09 dla Fizyki s1

K_U11 dla Astronomii s1

K_U12 dla Fizyki technicznej s1

kompetencje społeczne

K01 – jest świadomy ograniczeń przekazanej wiedzy matematycznej

Efekt kierunkowy K01 realizuje efekt przedmiotowy

K_K01 dla Fizyki technicznej s1

K_K01 dla Astronomii s1

K_K01 dla Fizyki s1

dla kierunków Automatyka i robotyka, Informatyka stosowana

wiedza:

W01 – zna definicje transformat funkcji dyskretnych (DFT, Z) oraz funkcji ciągłych (transformata Fouriera, Laplace’a)

W02 – zna własności transformat funkcji dyskretnych i ciągłych

W03 – zna definicję i własności splotu funkcji dyskretnych i ciągłych

W04 – zna twierdzenia dotyczące transformat funkcji dyskretnych i ciągłych

W05 – ma podstawową wiedzę o szeregach i funkcjach zespolonych

W06 - ma podstawową wiedzę o całkowaniu funkcji wielu zmiennych

Efekty przedmiotowe W01-W06 realizują efekty kierunkowe:

K_W01 dla AiR,

K_W01 dla IS

umiejętności:

U01 – potrafi wyznaczyć z definicji transformaty prostych funkcji ciągłych i dyskretnych

U02- potrafi wyznaczyć transformaty złożonych funkcji dyskretnych i ciągłych korzystając z własności i twierdzeń dotyczących transformat

U03- potrafi obliczyć proste sploty funkcji ciągłych i dyskretnych oraz wykorzystać do obliczeń twierdzenie o transformacie splotu

U04 – potrafi uzasadnić wybrane własności transformat

U05 - potrafi obliczyć proste całki wielokrotne używając twierdzeń i własności

U06 – potrafi wyznaczyć współczynniki rozwinićć funkcji okresowej w szeregi trygonometryczny i Fouriera

U07 – rozumie potrzebę dalszego rozwijania wiedzy matematycznej i potrafi zaplanować jej dalsze rozwijanie

Efekty przedmiotowe U01- U06 realizują efekty kierunkowe:

K_U07 dla AiR,

K_U01, K_U02 dla IS

Efekt przedmiotowy U07 realizuje efekt kierunkowy:

K_U15 dla AiR

K_U23 dla IS

kompetencje społeczne:

K01 – jest świadomy ograniczeń przekazanej wiedzy matematycznej

Efekt kierunkowy K01 realizuje efekt przedmiotowy

K_K01 dla AiR

K_K06 dla IS

Metody i kryteria oceniania:

Zasady zaliczania ćwiczeń i egzaminu z analizy matematycznej 2 w roku akademickim 2019/20.

Zajęcia będą oparte na materiałach umieszczonych oraz systematycznie dodatkowo umieszczanych w modle. Ewentualne pytania dotyczące wykładu lub zadań proszę wysyłać mailowo (na adres kparczyk@mat.umk.pl).

Obowiązkiem studentów jest rozwiązywanie zadań domowych i przesyłanie rozwiązań (napisanych czytelnie i czytelnie podpisanych – może być w pliku JPG (czyli zdjęcie ręcznie napisanego rozwiązania) lub w PDF lub w docx ) do osoby prowadzącej ćwiczenia. Termin końcowy przysyłania rozwiązań będzie zawsze podawany .

Zadania domowe są zestawione w grupach tematycznych. Za poprawnie rozwiązane jedno zadanie z grupy tematycznej - jest 10 pkt. Za każde dodatkowo poprawnie zrobione zadanie z grupy dostanie się po 1 pkt.

Zaliczenie ćwiczeń odbędzie się na podstawie uzyskanych punktów z zadań domowych oraz na podstawie odpowiedzi ustnych.

Studenci nie przesyłający rozwiązań zadań domowych będą mogli podejść do tzw zbója w terminie ustalonym przez Rektora UMK – w lipcu lub wrześniu lub jeszcze później.

Studenci, którzy z zadań domowych uzyskają liczbę punktów = (liczba tematów zadań domowych)x10 lub więcej - automatycznie uzyskają stopień dst. Kto będzie przesyłał rozwiązania zadań domowych, ale uzyska za mało punktów, to będzie odpowiadał ustnie na zaliczenie.

Studenci, którzy będą chcieli otrzymać wyższy stopień z ćwiczeń – będą odpowiadać ustnie – ze mną (Krystyną Parczyk) przez Messenger, a studenci z grupy prof. Moniki Stanke – przez Zoom.

Do zdawania egzaminu będą mogli podejść jedynie studenci, którzy zaliczą ćwiczenia. Egzamin będzie ustny. Będzie polegał przede wszystkim na rozwiązywaniu zadań w trakcie egzaminu – z włączoną kamerą i mikrofonem komórki/komputera w trakcie egzaminu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 10:00 - 12:00, sala 20
Krystyna Parczyk 19/60 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej - Instytut Fizyki
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)