Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Teoria obwodów 0800-TEOBW
Wykład (WYK) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 40
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

S. Osowski, K. Siwek, M. Śmiałek, Teoria Obwodów,Politechnika Warszawska, Warszawa 2006.

J. Osiowski, J. Szabatin, Podstawy teorii obwodów, tom 2 i 3 (WNT, Warszawa 1993).

A. Hildebrandt, H. Sołtysik, A. Zieliński, Teoria obwodów w zadaniach (WNT, Warszawa 1974).

Z. Nosal, J. Baranowski, Układy elektroniczne cz. 1, Układy analogowe liniowe (WNT, Warszawa 1994).

R. Kurdziel, Podstawy Elektrotechniki (WNT Warszawa 1972)

J. Baranowski, G. Czajkowski, Układy elektroniczne cz. 2, Układy analogowe nieliniowe i impulsowe (WNT, Warszawa 1994).

J. Baranowski, B. Kalinowski, Z. Nosal, Układy elektroniczne cz. 3, Układy i systemy cyfrowe (WNT, Warszawa 1994).

M. Niedźwiecki, M. Rasiukiewicz, Nieliniowe elektroniczne układy analogowe (WNT, Warszawa 1994).

M. Nadachowski, Z. Kulka, Analogowe układy scalone (WKŁ, Warszawa 1983).

U. Tietze, Ch. Schenk, Układy półprzewodnikowe (WNT, Warszawa 1997).

Efekty uczenia się:

W1 - ma wiedzę niezbędną do opisu i analizy działania obwodów elektrycznych, elementów elektronicznych oraz analogowych i cyfrowych układów elektronicznych, a także podstawowych zjawisk fizycznych w nich występujących, K_W01,

W2 - ma podstawową wiedzę obejmującą zagadnienia powiązane z automatyką i robotyką w zakresie innych kierunków studiów, a w szczególności z zakresu Elektrotechniki i Elektroniki, K_W04,

W3 - ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie zasad działania elementów elektronicznych K_W08,

W4 - ma uporządkowaną wiedzę w zakresie teorii obwodów elektrycznych K_W09,

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie aktywności na zajęciach oraz zaliczenia na ocenę pozytywna dwóch sprawdzianów - z

zakresu obwodów prądu stałego, prądu zmiennego i obwodów magnetycznych oraz obwodów w stanie nieustalonym.

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie pozytywnej oceny z ćwiczeń rachunkowych oraz wyniku egzaminu pisemnego, które

sprawdzają głównie umiejętności.

Kryteria oceny egzaminu:

ndst - <50%

dst- 50% ÷ 60%

dst plus- 60% ÷ 70%

db- 70% ÷ 80%

db plus- 80% ÷ 90%

bdb- > 90%

Zakres tematów:

1. Podstawowe pojęcia i oznaczenia stosowane w teorii obwodów.

2. Liniowe obwody prądu stałego.

3. Dzielnik napięcia i prądu.

4. Transformacja rzeczywistych źródeł prądowych i napięciowych.

5. Rozwiązywanie liniowych obwodów prądu stałego: zastosowanie praw Kirchhoffa, metoda prądów obwodowych, metoda potencjałów

węzłowych, metoda grafów sieci.

6. Macierzowa postać praw Kirchhoffa.

7. Pojęcie transmitancji.

8. Twierdzenie Thevenina i Nortona.

9. Zasada superpozycji.

10. Twierdzenia o przyrostach.

11. Elementy reaktancyjne.

12. Sieci liniowe o pobudzeniach harmonicznych.

13. Twierdzenie o wartości skutecznej.

14. Metoda prądów i napięć symbolicznych.

15. Wskazy zespolone, impedancja.

16. Obwody rezonansowe.

17. Rezystancja dynamiczna obwodu rezonansowego.

18. Addytywność mocy chwilowych.

19. Dopasowanie ze względu na moc czynną.

20. Moc przy wymuszeniach okresowych.

21. Metoda szeregów Fouriera.

22. Moc zespolona.

23. Ogólna teoria sieci.

24. Stany nieustalone w obwodach o pobudzeniach: stałych, harmonicznych, odkształconych.

25. Prawo komutacji.

26. Rozwiązywanie obwodów metodą równań różniczkowych.

27. Zastosowanie transformacji Laplace'a do analizy obwodów: postać transformatorowa obwodu, obliczanie transformaty odwrotnej

napięcia i prądu.

28. Zastosowanie funkcji Diraca do obliczenia transmitancji.

29. Twierdzenie Borela i zastosowanie splotu w analizie obwodów.

30. Teoria czwórników: macierze czwórników, połączenia czwórników.

31. Elementy syntezy obwodów: metoda Fostera, metoda Cauera.

32. Przerzutniki monostabilne i układy czasowe.

33. Układy SC - z przełączanymi pojemnościami.

34. Obwody magnetyczne i ich obliczanie

35. Prąd trójfazowy

36. Wirujące pole magnetyczne

Metody dydaktyczne:

Przedmiot obejmuje 40 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń rachunkowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 14:00 - 17:00, sala SA COK
Sławomir Grzelak 28/80 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej - Instytut Fizyki
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)