Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty do wyboru:Choroby cywilizacyjne 1800-E2-Cc-s1/Mc
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: 10-godzin
Literatura:

Piśmiennictwo podstawowe/obowiązkowe:

1. Sygit M. Zdrowie Publiczne, Wolters Kluwer, 2010.

2. Guzek J. Patofizjologia człowieka w zarysie. PZWL, 2015. (Wybrane rozdziały)

3. Jethon Z.: Medycyna zapobiegawcza i środowiskowa. PZWL Warszawa

Efekty uczenia się:

Wykłady:

1. Posiada wiedzę ogólną w zakresie chorób cywilizacyjnych.

2. Rozumie wpływ czynników środowiskowych, behawioralnych na stan

zdrowia człowieka.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywny udział w

zajęciach dydaktycznych oraz uzyskanie odpowiedniej liczby

punktów.

Wykłady: zaliczenie pisemne- 3 pytania opisowych 0-3 pkt,

Procent punktów Ocena

88-100% bdb

81-87% db+

74-80% db

67-73% dst+

60-66% dst

0-59% ndst

Zakres tematów:

Tematy wykładów

1. Metaboliczne choroby cywilizacyjne – epidemiologia, czynniki

ryzyka, metody prewencji

2. Cukrzyca – epidemia XXI wieku.

3. Nadciśnienie tętnicze – ukryty zabójca.

4. Prewencja miażdżycy – czy można uniknąć schorzeń

kardiologicznych?

5. Niewydolność serca – epidemia XXI wieku.

6. Zanieczyszczenie środowiska a przewlekłe zagrożenie

chorobami cywilizacyjnymi

Metody dydaktyczne:

1.Prowadzenie wykładów, ćwiczeń i seminarium z

wykorzystaniem elementów nauczania problemowego.

2.Stała weryfikacja i aktualizacja realizowanego programu.

3.Wprowadzanie wizualizacji komputerowej zajęć i wspomagania

multimedialnego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Szady-Grad, Małgorzata Andrzejewska, Wioletta Tomaszewicz 45/60 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)