Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy metod separacyjnych 0600-S1-SP/W-PMS
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

B. Buszewski, Chromatografia i inne techniki separacyjne w ekoanalityce, Notus, Toruń 1997.

B. Buszewski, Ekoanalityka w chemii środowiska, SAR Pomorze, Toruń 1998.

Z. Witkiewicz, Podstawy chromatografii, PWN, Warszawa 2000.

C. F. Poole, S. K. Poole, Chromatography today, Elsevier, Amsterdam 1991.

W. Rödel, G. Wölm. Chromatografia gazowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.

J. Pawliszyn, Solid Phase Microextraction, Wiley & Sons, Nowy Jork 1997.

R.J. Hamilton, P.A. Sewell, Wysokosprawna chromatografia cieczowa, PWN, Warszawa 1982.

J. Namieśnik, Z. Jamrógiewicz (red), Fizykochemiczne metody kontroli zanieczyszczeń środowiska, WNT, Warszawa 1998.

P. Bocek, Analytical capillary isotachophoresis, Verlag Chemie, Wienheim 1987.

Efekty uczenia się:

W01: zna teoretyczne i praktyczne aspekty wykorzystania technik chromatograficznych, elektromigracyjnych i spektroskopowych w analityce - K_W12.

U01: samodzielnie przygotowuje próbkę do analizy w sposób właściwy, warunkujący otrzymanie wyników zgodnych ze stanem faktycznym - K_U12.

K01: zdobyte przez studenta umiejętności, umożliwią mu samodzielne opracowywanie procedur analitycznych - K_K01.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny – W01, W02, W03, K01

Zakres tematów:

Wykład:

Mechanizmy separacji, teoria półkowa i kinetyczna chromatografii, właściwości i wybór faz stacjonarnych, zasady doboru faz ruchomych w LC, aparatura chromatograficzna, przygotowanie próbek, sposoby oceny i kryteria sprawności kolumn w HPLC i GC, analiza jakościowa, analiza ilościowa i mikropreparatyka związków organicznych metodą HPLC, TLC i GC.

Metody dydaktyczne:

Wykłady, prezentacje audiowizualne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)