Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Teoria przekładu 2514-s1ROS1L-TP
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

LEWICKI Roman, Zagadnienia lingwistyki przekładu, Lublin 2017.

LEGEŻYŃSKA Anna, Tłumacz i jego kompetencje autorskie, Warszawa 1999.

PIEŃKOS Jerzy, Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki, Kraków 2003.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

BALCERZAN Edward, Tłumaczenie jako „wojna światów”. W kręgu translatoryki i komparatystyki, Poznań 2011.

BARAŃCZAK Stanisław, Ocalone w tłumaczeniu. Szkice o warsztacie tłumacza poezji z dołączeniem małej antologii przekładów, Kraków 2004.

KIELAR Barbara., Zarys translatoryki, Warszawa 2003.

KRYSZTOFIAK Maria, Przekład literacki a translatologia, Poznań 1999.

TABAKOWSKA E., Tłumacząc się z tłumaczenia, Kraków 2009.

WSPÓŁCZESNE teorie przekładu. Antologia, P. Bukowski, M. Heydel (red.), Kraków 2009.

"Przekładaniec", https://www.ejournals.eu/Przekladaniec (22.09.2021).

„Rocznik Przekładoznawczy”, https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/RP/ (08.03.2020).

MAŁA encyklopedia przekładoznawstwa, red. U. Dąmbska-Prokop, Częstochowa 2000.

Efekty uczenia się:

Zob. Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu.)

Metody i kryteria oceniania:

Konwersatorium kończy się zaliczeniem na ocenę, które będzie miało formę testu pisemnego. Wymagany próg na ocenę dostateczną wynosi 60%. I odpowiednio: 70% - dst plus, 80% - db, 90% - db plus, 95-100% - bdb.

Pytania zostaną sformułowane w taki sposób, żeby sprawdzić realizację wszystkich efektów kształcenia przewidzianych w programie przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne.

2. Rozumienie przekładu, jego definicja i status w kulturze. Typologia przekładu.

3. Tłumaczenie jako szczególny typ komunikacji. Model komunikacji językowej (w ramach jednego języka) a model komunikacji przekładowej (wg Otto Kade i wg Romana Lewickiego). Międzytekstowa natura procesu tłumaczenia.

4. Tłumacz: jego funkcje i kompetencje. Wpływ tłumaczenia na język docelowy.

5. "Tłumaczenie jako "wojna światów": ekwiwalencja przekładowa i jej typologia.

6. Status tekstu przekładu w kulturze docelowej. Pojęcie adekwatności przekładu.

7. i 8. W poszukiwaniu dominanty semantycznej (translatorskiej). Sztuka tłumaczenia wg Stanisława Barańczaka.

9 i 10. Transformacje przekładowe a błąd w tłumaczeniu.

11. i 12. Problem (nie)przekładalności kulturowej. Egzotyzacja a udomowienie przekładu.

13. Ocena jakości przekładu i jego kryteria.

14. Kolokwium zaliczeniowe (test pisemny).

15. Podsumowanie zajęć i wystawienie ocen.

Metody dydaktyczne:

Zob. Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Iwona Rzepnikowska 13/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)