Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Cytologia kliniczna 1700-A3-CYTKLIN-SJ
Wykład (WYK) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Identycznie jak w części A.

Efekty uczenia się:

W1:  definiuje procesy regeneracji oraz naprawy tkanek i narządów (K_E.W4)

W2:  wymienia i definiuje tradycyjne metody diagnostyki cytologicznej, w tym techniki przygotowania i barwienia preparatów, a także automatyczne techniki fenotypowania oraz cytodiagnostyczne kryteria rozpoznawania

i różnicowania chorób (K_E.W9)

W3:  wyjaśnia rolę badań laboratoryjnych z zakresu cytodiagnostyki w rozpoznaniu, monitorowaniu, rokowaniu

i profilaktyce zaburzeń narządowych i układowych (K_E.W23)

W4:  wyjaśnia zasady interpretacji wyników badań laboratoryjnych z zakresu cytodiagnostyki w celu zróżnicowania stanów fizjologicznych i patologicznych (K_E.W27)

K1:  posiada poczucie rozwoju i samokształcenia w odniesieniu do pracy zespołów diagnostycznych (K_E.K1)

Metody i kryteria oceniania:

W przypadku zaliczenia końcowego uzyskane punkty przelicza się na stopnie według następującej skali:

Procent punktów Ocena

92-100% Bardzo dobry

84-91% Dobry plus

76-83% Dobry

68-75% Dostateczny plus

56-67% Dostateczny

0-55% Niedostateczny

Wykład:

Zaliczenie końcowe: zaliczenie na ocenę;

Podstawą do zaliczenia przedmiotu Cytologia kliniczna jest przestrzeganie zasad ujętych w Regulaminie Dydaktycznym Katedry i Zakładu Patomorfologii Klinicznej.

Zaliczenie końcowe teoretyczne i praktyczne: Student otrzymuje zaliczenie na ocenę przedmiotu na podstawie testu

z wiedzy teoretycznej obejmującego zagadnienia omawiane

na wykładach i ćwiczeniach laboratoryjnych. Test składa się

z około 10 pytań (odpowiedzi jednokrotnego wyboru). Zaliczenie praktyczne stanowi ocena maksymalnie 5 (3 – 5) rozmazów cytologii ginekologicznej. Za prawidłową odpowiedź na każde z pytań, student otrzymuje 1 punkt. Odpowiedź na pytanie opisowe jest oceniana w skali 0-5 pkt. Do uzyskania pozytywnej oceny konieczne jest zdobycie z części praktycznej i teoretycznej przynajmniej 56% punktów (W1 - W4, U1 – U7).

Zakres tematów:

1. Cytologia ginekologiczna.

2. Cytologia moczu i płynów z jam ciała.

3. Cytologia przewodu pokarmowego.

4. Cytologia układu oddechowego.

5. Cytologia tarczycy i węzłów chłonnych.

Metody dydaktyczne:

 wykład informacyjny (konwencjonalny) z prezentacją multimedialną

 wykład problemowy z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych

 wykład konwersatoryjny

 drzewa decyzyjne w programowaniu problemów diagnostycznych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Dariusz Grzanka, Ewa Domanowska, Paulina Antosik, Jakub Jóźwicki 35/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)