Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedsiębiorczość 1100-12-Z21-0-Prz
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 150
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

J. Cieślik, Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.

B. Glinka, S. Gudkova, Przedsiębiorczość, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

W1- zna, rozumie i rozpatruje z punktu widzenia właściwego dla nauk o zarządzaniu procesy gospodarcze i społeczne zachodzące w instytucjach i ich otoczeniu, także globalnym, oraz ich źródła, wzajemne zależności i długofalowe konsekwencje (następstwa) - K_W02

W2 - zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu - K_W10

U1 - posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego problemu i wdrażania proponowanych rozwiązań - K_U06

U2 - potrafi kreować nowe przedsięwzięcia biznesowe, także w przestrzeni rynków globalnych, trafnie określając ich cel, ryzyko i przebieg procesów realizacyjnych - K_U08.

Metody i kryteria oceniania:

W1, W2, W3 - Egzamin pisemny

W3, U1, U2 - projekt, prezentacja

Zakres tematów:

Zakres przedmiotu obejmuje następujące problemy:

1.Pojęcie przedsiębiorcy i przedsiębiorczości

2.Typy przedsiębiorczości i organizacji przedsiębiorczych

3.Przedsiębiorczość zewnętrzna i wewnętrzna

4.Cechy przedsiębiorczej osoby

5.Przedsiębiorcza orientacja: motywy uruchamiania nowych przedsięwzięć biznesowych, przedsiębiorczy styl zarządzania, cechy operacyjne skutecznych liderów biznesu

6.Przedsiębiorczość jako proces: pomysł a koncepcja biznesu, schemat realizacyjny uruchomienia nowego biznesu, fazy procesu uruchamiania nowego biznesu

7.Identyfikacja i ocena przedsiębiorczych szans

8.Planowanie przedsięwzięcia: od wstępnej do rozwiniętej koncepcji biznesu - biznesplan, przygotowanie do uruchomienia biznesu, założenie firmy i rozruch nowego biznesu

9.Ryzyko i sposoby radzenia sobie z nim: rodzaje ryzyka towarzyszącego przedsiębiorczości, przestrzeń ryzykownych zachowań przedsiębiorcy, podejście do ryzyka i zarządzanie nim

10.Zapewnianie zasobów i warunków wdrażania przedsiębiorczego planu

11.Infrastruktura wspierająca przedsiębiorczość: polityka wspierania przedsiębiorczości, instytucje wspierające przedsiębiorczości

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji w Power-Point oraz analiz przypadków.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
0 każdy czwartek, 13:00 - 14:30, sala Aula WNEiZ
Agata Sudolska 105/150 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (Collegium Jana Pawła II)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)