Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium teoretyczne 1401-SemTeo-5Z-sm-SJ
Seminarium (SEM) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Babbie, E. (2003). Badania społeczne w praktyce, Warszawa: WN PWN

Banks, M. (2009). Materiały wizualne w badaniach jakościowych, Warszawa: WN PWN

Frankfort-Nachmias, Ch., Nachmias, D.(2001). Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka

Konarzewski, K. (2000). Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna, Warszawa: WSiP

Nęcka, E., Stocki, R. (2009). Jak pisać prace z psychologii. Poradnik dla studentów i badaczy, Kraków: UNIVERSITAS

Rubacha, K. (2008). Metodologia badań nad edukacją, Warszawa: WAiP

Oliver, O.(1999). Jak pisać prace uniwersyteckie. Poradnik dla studentów.Kraków; Wydawnictwo Literackie

Efekty uczenia się:

• posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu etapów pracy teoretycznej (K_W06; K_W09)

• zna i rozumie zasady budowania projektów badawczych (K_W06; K_W09)

• posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu nauk humanistycznych (K_W04; K_W05)

• ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z zakresu pojęć wykorzystywanych w pracy (K_W06; K_W09)

• umie samodzielnie projektować i podejmować decyzje planując własne prace badawcze (K_U09; K_U10)

• posiada wysoki poziom umiejętności analizowania tekstów z wykorzystaniem wiedzy teoretycznej (K_U09; K_U10)

• umie publicznie zaprezentować wyniki badań własnych (K_U09; K_U10)

• potrafi inicjować pracę w grupie i kierować zespołem badawczym (K_K03)

• potrafi krytycznie oceniać własne rozwiązania (K_K05)

• świadomie wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów (K_K04; K_K07)

• dostrzega wartości etyczne i moralne prowadzonych badań (K_K06)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena poprawności i postępu w realizacji pracy magisterskiej (K_W06, K_W09, K_W04, K_W05, K_W09, K_U09, K_U10). Ocena aktywności i zaangażowania (K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07)

Zakres tematów:

Wybór problemów badawczych i zagadnień teoretycznych realizowanych w ramach pracy magisterskiej.

Kontynuacja problemów badawczych i zagadnień teoretycznych określonych w roku poprzednim w strukturze konspektu.

Metody dydaktyczne:

Seminarium.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 12:30 - 14:00, sala 11
Dominika Łowkajtis 4/8 szczegóły
2 każda środa, 10:15 - 11:45, sala 11
Bernadeta Didkowska 7/8 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Sztuk Pięknych - Instytut Artystyczny (Sienkiewicza 4)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)