Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Dzieło sztuki współczesnej w aspekcie techniki artystycznej 1402-DSW-1Zka-S1
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Techniki wielkich mistrzów malarstwa, Warszawa 2006

M. Rzepińska, Historia koloru, tom 2, Warszawa 1989

Sztuka Świata, Arkady, Warszawa, odpowiednio 1995, 96, 99, tomy 8, 9, 10 (bez rozdziałów dotyczących

architektury)

L. Losos, Techniki malarskie, Warszawa 1991

Zeszyty Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, XXXVI, Toruń 2008

J. Gage, Kolor i kultura, Kraków 2008

Efekty uczenia się:

j.w.

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie w formie wypowiedzi ustnej

51% - 65% dostateczny

65-75 % dostateczny +

75 -80 % dobry

80-90 % dobry +

90-100 % bardzo dobry

Zakres tematów:

Warsztat malarstwa akademickiego, techniki malarstwa impresjonistycznego, Neopimpresjonizm - założenia programowe i realizacja techniczna, Van Gogh i różne aspekty malarstwa fakturalnego i dywersyfikacji podłoży i ich tekstury oraz chłonności, Fowistyczne malarstwo alla prima, kubizm - dzieła programowe oraz technika kolażu, Futuryzm - założenia programowe i warsztatowe rozwiązania służące przedstawieniu ruchu, Dadaizm - obiekty, kolaże, ready mades; Surrealizm - frotaż, grataż, dekalkomania, kolaż; Ekspresjonizm abstrakcyjny - action painting, dripping wykorzystujący "emalie"; Malarstwo akrylowe- Hockney, Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Morris Louis, Frank Stella; Enkaustyczne malarstwo i asamblaże Jaspera Johnsa

Metody dydaktyczne:

wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, obserwacja i opis dzieła oryginalnego

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 8:00 - 9:30, sala 102
Mirosław Wachowiak 17/16 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Sztuk Pięknych - Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa (Sienkiewicza 30/32)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)