Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Biznes Plan 1152-12-F13-0-BizPl
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Marlena Ciechan-Kujawa, Biznes plan. Standardy i praktyka, TNOiK, Toruń 2007

Sławomir Sojak (red.), Założyc firmę i nie zbankrutowac – aspekty zarządcze, DIFIN, Warszawa 2009;

Ewa Filar, Jerzy Skrzypek, BIZNES PLAN, Poltext, Warszawa 2002;

Efekty uczenia się:

W1. Zna ogólne zasady tworzenia biznes planu wykorzystując wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej.K_W11

U1. Potrafi wykorzystać i integrować podstawową wiedzę teoretyczną z

zakresu analizy strategicznej, marketingu, organizacji przedsiębiorstwa do sporządzenia założeń planu finansowego. K_U02

U2. Potrafi opracować plan finansowy działalności i ocenić efektywność przedsięwzięcia z wykorzystaniem wybranych metod rachunkowości. K_U04

K1. Potrafi współdziałać w grupie prezentując własne rozwiązania problemów i wypracowując wspólne wnioski. K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

W1: test z pytaniami zamkniętymi i otwartymi +++

Ćwiczenia:

K1: Projekt +Obserwacja pracy na zajęciach ++

U1: Projekt +++

U2: Projekt +++

Zakres tematów:

Zakres przedmiotu obejmują następujące problemy:

1. Pojęcie, funkcje i zasady konstrukcji biznes planu w przedsiębiorstwie.

2. Założenia i procedura sporządzania planu.

3. Merytoryczne i formalne kryteria oceny biznes planu.

4. Typowe zastosowania biznes planu.

5. Elementy typowego biznes planu , w tym streszczenie, profil i zakres działania firmy, założenia planu strategicznego, plan techniczny, plan marketingowy, plan organizacyjny, plan finansowy, załączniki.

Metody dydaktyczne:

wykład, praca w grupach, dyskusja, projekt

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Kozak 46/55 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)