Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Analiza i rewizja sprawozdań finansowych 1152-12-F22-AF-AiRSF
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

U1 – Potrafi określić niezbędne aspekty prawne, ekonomiczne i metodologiczne rewizji sprawozdań finansowych [K_U06].

U2 – Sprawnie posługuje się regułami prawnymi i zawodowymi przy weryfikacji wiarygodności stwierdzeń zawartych w sprawozdaniu finansowym [K_U05].

K1 – Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na ocenę stopnia zagrożenia kontynuacji działalności w oparciu o narzędzia analizy finansowej [K_K01].

K2 – Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z pracą biegłego rewidenta [K_K02].

Metody i kryteria oceniania:

U1: Kolokwium +++

U2: Kolokwium +++

K1: Kolokwium +++

K2: Aktywność na zajęciach +++

Weryfikacja efektów uczenia się z wykorzystaniem systemu Moodle.

Metody dydaktyczne:

1. Rozwiązywanie zadań na ćwiczeniach z wykorzystaniem programu Microsoft Excel.

2. Pogadanka wstępna – rodzaj rozmowy ze studentami, której celem jest przygotowanie uczestników do tematu zajęć i wytworzenie gotowości do poznania nowych umiejętności.

3. Pogadanka utrwalająca – rodzaj rozmowy ze studentami, podczas której prowadzący stawia studentom pytania dotyczące uprzednio poznanego materiału, czego celem jest zaktywizowanie słuchaczy i aplikacja poznanej wiedzy do rozwiązywania problemów praktycznych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Tomasz Zimnicki 34/36 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)