Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Pedagogika 2500-s1NA2Z-PED-C
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Tomaszewska Alina, Diagnoza pedagogiczna z elementami terapii, Szczecin 2011.

-Podstawowe pojęcia

-Prawidłowości rozwoju człowieka, teoria rozwoju Erika Eriksona

-Diagnoza sytuacji szkolnej dziecka

-Zaburzenia zachowania

-Diagnoza sytuacji rodzinnej dziecka

2. Jankowska Maria, Sposoby rozwiązywania kryzysów w teorii psychospołecznego rozwoju E. H. Eriksona w aspekcie rozwoju człowieka i zdrowia psychicznego oraz zaburzeń w rozwoju, 4(32)2017 KWARTALNIK NAUKOWY.

https://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presentations0/2017-4-4Jankowska.pdf

3. Wasilewska Katarzyna, Koncepcja wychowania w świetle teorii Erika Eriksona, Kultura i Edukacja 2004, nr 3/2004.

4. Szczurek Boruta Alina, Zadania rozwojowe młodzieży i edukacyjne warunki ich wypełniania w środowiskach zróżnicowanych kulturowo i gospodarczo, Katowice 2007.

https://core.ac.uk/download/pdf/270093752.pdf

Zadania rozwojowe (rozdział 1)

Stan realizacji zadań rozwojowych adolescentów (rozdział 5)

Metody i kryteria oceniania:

- przygotowanie i przeprowadzenie dyskusji,

- aktywne uczestnictwo w dyskusji na zajęciach, wykonywanie zadań podczas zajęć,

- obecność na zajęciach

- KOLOKWIUM ZALICZENIOWE Z LITERATURY OBOWIĄZKOWEJ - kolokwium odbędzie się w formie pisemnej

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, wykład problemowy, metoda studium przypadku

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 8:00 - 8:45, sala AB 1.09
Kamila Majewska 17/19 szczegóły
2 każdy piątek, 8:45 - 9:30, sala AB 1.09
Kamila Majewska 19/19 szczegóły
3 każdy piątek, 9:45 - 10:30, sala AB 1.09
Kamila Majewska 18/19 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Collegium Humanisticum
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)