Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Teoria i metodyka treningu sportowego 2600-SIW-TM-2-S1
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Efekty uczenia się:

W1: zna i rozumie mechanizmy działania i skutki uboczne oraz zagrożenia związane z treningiem sportowym- K_W11, K_W12

U1: potrafi identyfikować i diagnozować problemy związane z treningiem sportowym z uwzględnianiem kontekstu społecznego - K_U04, K_U07

U2: potrafi planować, realizować oraz dokumentować proces treningu sportowego - K_U10

K1: jest świadomy potrzeby pogłębiania wiedzy o treningu sportowym z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych, medycznych, nauk o zdrowiu i kultury fizycznej - K_K03

K2 – jest zdolny do współpracy interdyscyplinarnej z różnymi podmiotami pozostając świadomy swoich specyficznych kompetencji - K_K05

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia:

- metoda zaliczenia: na ocenę na podstawie referatów z zagadnień poruszonych na ćwiczeniach oraz testu pisemnego (pytania wielokrotnego wyboru, pytania otwarte)

kryteria oceniania:

90% - bdb,

80% - db plus,

70% - db,

60% - dst plus,

51% - dst.

Ocena końcowa z ćwiczeń stanowi średnią ocen z referatów i testów pisemnych.

Zakres tematów:

Tematyka ćwiczeń:

Postacie w działalności sportowej – trenerzy, instruktorzy, sędziowie, menadżerowie, działacze, wolontariusze

Siła mięśniowa (fizjologiczne i biomechaniczne uwarunkowania, rodzaje siły mięśniowej). Metody kształtowania siły mięśniowej

Szybkość (podłoże i składowe). Metody kształtowania szybkości

Wytrzymałość (fizjologiczne podłoże wytrzymałości, rodzaje wytrzymałości, wytrzymałość a wydolność). Metody kształtowania wytrzymałości

Gibkość, skoczność, zwinność, zręczność. Sposoby zwiększania

Koordynacja ruchowa (podłoże zdolności koordynacyjnych)

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży – uwarunkowania, cele i zadania

Kwalifikacja do sportu – rodzaje selekcji, etapy, kryteria, efektywność kwalifikacji.

Metody, środki i obciążenia treningowe w praktyce

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia:

- dyskusja;

- metoda referatu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 14:00 - 15:30, sala Hala gł. - sektor A
Tomasz Górzyński 21/21 szczegóły
2 każdy wtorek, 14:00 - 15:30, sala Hala gł. - sektor A
Tomasz Górzyński 21/22 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Uniwersyteckie Centrum Sportowe (Budynek 1)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)