Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Ekologia wybranych gatunków roślin i grzybów niebezpiecznych dla człowieka 2600-MDW-3B-ERG
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

artykuły polsko i anglojęzyczne oraz opracowania dostępne w zasobach Internetu; klucze do oznaczania glonów

Efekty uczenia się:

jak w części A

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych: 2 projekty zaliczeniowe dotyczące 1) roślin oraz 2) grzybów niebezpiecznych; zgodnie z tematyką realizowaną na zajęciach. Praktyczne rozpoznawanie okazów roślin i grzybów na podstawie fotografii oraz opis ich ekologii, biologii, produkcja toksyn i wykorzystanie w ekspertyzach kryminalistycznych. Ocena końcowa wyliczana jako średnia uzyskanych ocen z projektów; do 3,39 – dostateczny, 3,40-3,74 – dostateczny plus, 3,75-4,19 – dobry, 4,20-4,50 – dobry plus, powyżej 4,50 – bardzo dobry

Ocena ostateczna z ćwiczeń laboratoryjnych: ocena z kolokwium dot. roślin (30%); ocena z kolokwium dot. grzybów (60%) średnia z ocen z aktywności na zajęciach (10%) - wykonywanie rysunków dokumentacyjnych.

Zakres tematów:

Grzyby niebezpieczne dla człowieka i ich ekologia:

- grzyby i ich mykotoksyny

- niebezpieczne grzyby zlichenizowane (porosty)

- grzyby jako źródło substancji psychoaktywnych

- rozpoznawanie grzybów trujących – cechy morfologiczne

- grzyby i ich właściwości alergizujące

Ekologia roślin niebezpiecznych dla człowieka:

- przegląd i rozpoznawanie siedlisk ich występowania

- substancje toksyczne produkowane przez rośliny, objawy zatrucia

Metody dydaktyczne:

Prezentacja na platformie MS Teams, przegląd przedstawicieli grzybów i roślin niebezpiecznych dla człowieka; wykorzystywanych w ekspertyzach sadowych; korzystanie z kluczy do oznaczania, fotografii makro, spod mikroskopu oraz materiałów zielnikowych. Notatki w formie rysunków dokumentacyjnych z zaznaczeniem cech taksonomicznych analizowanych przedstawicieli.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala C001
Agnieszka Ludwiczak, Lucjan Rutkowski 10/ szczegóły
2 każdy wtorek, 16:45 - 18:15, sala C001
Agnieszka Ludwiczak, Lucjan Rutkowski 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydziały: Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych oraz Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)