Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Praktyczna nauka języka japońskiego - pismo japońskie 2516-s1JAP3Z-PNJJPJ
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=1625
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

bez zmian

Efekty uczenia się:

bez zmian

Metody i kryteria oceniania:

Na podstawie:

1) wyników trzech kolokwiów, przeprowadzonych w formie zdalnej, po omówieniu 100 znaków z podręcznika każde. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną wyników kolokwiów, wyrażonych w procentach. Kryteria oceniania:

5 95 < 100

4.5 90 < 94

4 81 < 89

3.5 76 < 80

3 70 < 75

2) obecności na zajęciach i aktywności w ramach kursu.

Szczegółowe zasady dotyczące obecności, a także sposobu usprawiedliwiania i uzupełniania nieobecności wynikających z ewentualnych problemów technicznych podczas pracy zdalnej w tym semestrze, zostaną przedstawione studentom na początku semestru.

Zakres tematów:

Zakres ideogramów sino-japońskich przedstawionych w podręczniku Pismo japońskie t.3, z koniecznymi uzupełnieniami zapewnionymi przez wykładowcę.

Metody dydaktyczne:

Metoda mieszana.

Część zajęć zostanie przeprowadzona w formie wideokonferencji, a część w formie niesynchronicznej. W jej ramach studentom/tkom będą przekazywane oryginalne materiały do pracy własnej oraz omówienia materiału.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala AB 3.12
Przemysław Sztafiej 6/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Collegium Humanisticum
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)