Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Translatoryka (specjalistyczny język niemiecki II) 2512-s2GER2Z-TRANS2
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość`: Zajęcia prowadzone są w trybie stacjonarnym.
Literatura:

1. Bolesław Cieślik, Liwiusz Laska, Michał Rojewski, 2014, Egzamin na tłumacza przysięgłego. Komentarz, teksty egzaminacyjne, dokumenty. CH Beck.

2. Dahlmanns, Karsten, Kubacki Artur Dariusz. 2014. Jak sporządzać tłumaczenia poświadczone dokumentów? Przekłady tekstów z wyboru polskich i niemieckich dokumentów do ćwiczeń translacyjnych z komentarzem. Wydawnictwo Biuro Tłumaczeń Kubart, Chrzanów.

3. Kubacki 3. Artur Dariusz. 2012. Tłumaczenia poświadczone. Wolters Kluwer.

Efekty uczenia się:

Student:

K_W02 ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę dotyczącą kluczowych zagadnień związanych z językiem niemieckim w aspekcie porównawczym, kontrastywnym i międzykulturowym

K_W10 zna w pogłębionym stopniu specyfikę terminologiczną, metodologiczną i zawodową związaną z pracą tłumacza

K_U09 ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę o wybranych zagadnieniach kultury i historii krajów niemieckiego obszaru językowego oraz kontaktów polsko-niemieckich

K_U10 umie tłumaczyć z języka polskiego na język niemiecki i odwrotnie

K_K01 ma umiejętność dokonywania krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz treści udostępnianych z różnych źródeł

K_K06 identyfikuje i rozstrzyga dylematy prawne i etyczne związane z wykonywaniem zawodu filologa i tłumacza

Metody i kryteria oceniania:

Bieżąca ewaluacja wykonanych tłumaczeń i tłumaczenie na zaliczenie.

Zakres tematów:

Tłumaczenie z języka polskiego na język niemieckiego oraz niemieckiego na polski wybranych tekstów, które pojawiły się na egzaminie na tłumacza przysięgłego egzaminu przysięgłego w latach 2017-2021. Celem jest uświadomienie zasad przeprowadzania tego egzaminu, jego ewaluacji, zasad oceniania i sprawdzenie stopnia przygotowania do niego studentów na ostatnim roku studiów Filologii Germańskiej na UMK.

Metody dydaktyczne:

ćwiczeniowa, dyskusja, metoda problemowa, burza mózgów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15, sala C 3.50
Lech Zieliński 1/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Collegium Humanisticum
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)