Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Chemia nieorganiczna w terapii i diagnostyce 0600-S1-CM-PW7c-VI
Wykład (WYK) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

P. Atkins, T. Overton i in., Shriver&Atkins Inorganic Chemistry, 5 wyd. Oxford University Press 2010;

2. C.E. Housecroft, A.G. Sharpe, „Inorganic Chemistry”, 4 wyd., Person Education Limited 2005;

3. J. R. Gispert, “Coordination Chemistry”, Wiley-VCh 2008;

4. Artykuły publikowane na łamach: Wiadomości Chemicznych, Chemii w Szkole, Journal of Chemical Education, Coordination Chemistry Reviews.

Efekty uczenia się:

1. Dysponuje wiedzą z zakresu głównych działów chemii, posługuje się odpowiednią terminologią i nomenklaturą - K_W01

2. Dysponuje wiedzą pozwalającą na zrozumienie podstawowych problemów związanych z tematyką kierunku studiów - K_W11

3. Dysponuje podstawową wiedzą z zakresu nauk biologicznych i chemicznych wykorzystywaną w badaniach biomedycznych oraz opisuje podstawowe zjawiska fizyczne, chemiczne, biologiczne zachodzące w żywym organizmie - K_W03

4. Rozumie konieczność ciągłego doskonalenia się i podnoszenia kompetencji zawodowych - K_K01

Metody i kryteria oceniania:

Test pisemny, zaliczeniowy z wykładu (60%)

Zakres tematów:

1. Podstawy teoretyczne chemii koordynacyjnej.

2. Rola metali i ligandów w układach biologicznych.

3. Charakterystyka wybranych pierwiastków toksycznych i ich wpływ na organizm człowieka.

4. Chelatoterapia.

5. Witamina C, witamina B12 i witaminy z grupy B6 jako przykład biologicznych: reduktorów, związków kompleksowych i ligandów biologicznych.

6. Chemioterapia - terapia nowotworów.

7. Leki psychotropowe. Leczenie niestrawności, wrzodów. Leki przeciwbakteryjne.

8. No - EDRF. Rola NO i związków wydzielających NO w leczeniu chorób serca.

9. Chryzoterapia - związki złota i leczenie RZS.

10. Związki chromu i wanadu a cukrzyca.

11. Związki kontrastowe. Tomografia NMR.

12. Światło i kompleksy metali w medycynie. PDT, terapia żółtaczki, łuszczycy....

13. Radiofarmaceutyki. PET/SPECT

14. Kobiety, które zmieniały naukę. Nagrody Nobla w dziedzinie chemii.

Metody dydaktyczne:

Wykład połączony z dyskusją.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:15, sala S81 (Łącznik A-B)
Olga Impert 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Chemii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)